Viktige milepæler vedtatt i fellesnemnda

I forrige uke ble blant annet omstillingsavtalen for ansatte i nye Kristiansand og overordnet administrativ organisasjon vedtatt i fellesnemnda.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Begge sakene ligger det mye og grundig arbeid bak, og begge deler vil få stor betydning for de ansatte i den nye kommunen.

Omstillingsavtalen i sin helhet ser slik ut. Den er resultatet av en omfattende prosess fra september 2017 til april i år og gjelder frem til 31.12.2019. Avtalen skal sikre forutsigbarhet for ansatte og god medvirkning blant ansattes-representantene i omstillingsprosessen. Jan Erik Tønnesland, leder av partssammensatt utvalg, presenterte hovedpunktene i avtalen for fellesnemnda.

Leder av partssammensatt utvalg (PSU), Jan Erik Tønnesland

Opptatt av samarbeid på tvers

Programleder og fremtidig rådmann, Camilla B. Dunsæd, informerte om status i programmet nye Kristiansand. – Samarbeid på tvers av sektorene blir viktig, understreket hun. Camilla forklarte også at den administrative organisasjonen ikke skal være et speilbilde av, men henge sammen med den politiske.

Programleder og påtroppende rådmann, Camilla B. Dunsæd

Hun orienterte også kort om rekrutteringsprosessen av ledergruppen sin. Alle 14 som er i dagens ledergruppe har blitt kartlagt. Noen har allerede sagt fra om at de ikke ønsker å vurderes videre i prosessen. Intervjuene til de sju direktørstillingene fant sted i slutten av april og begynnelsen mai i samarbeid med et eksternt rekrutteringsbyrå og tillitsvalgte. Selve tilsettingen skjer 29. mai.

Politisk prosjekt om kommunevåpen med mer

En sak som allerede har skapt engasjement både blant politikere og innbyggere i dagens kommuner er kommunevåpen. Oppstart og mandat for en politisk arbeidsgruppe som skal jobbe med symboler ble enstemmig vedtatt. Gruppen skal utarbeide forslag til prinsipper, prosess og stå for gjennomføring av arbeidet med kommunevåpen, ordførerkjede, utsmykning av rådhuset i Kristiansand samt ivaretakelse av historiske bilder mv fra dagens rådhus.

Nærdemokrati og innbyggerinvolvering

Programleders innstilling til mandat for nærdemokrati og innbyggerinvolvering ble også enstemmig vedtatt. Dette er et område som også engasjerer, og både Mira S. Thorsen fra Miljøpartiet de grønne, samt Mette Gundersen fra AP fremmet et forslag hver som følger saken (lenke til protokoll fra møtet).   

Overordnet administrativ organisering vedtatt

Saken som skapte mest debatt under møtet var den overordnede administrative organiseringen for nye Kristiansand. Den foreslåtte organisasjons-modellen ble vedtatt, men til forskjell fra det opprinnelige forslaget er det nå opprettet følgende tre stabsområder:

  • Samhandling og innovasjon
  • Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap
  • Organisasjon, personal og stab

Rådmannen utpeker assisterende rådmann blant disse.

De fire kommunalområdene blir som følger:

  • Oppvekst og læring
  • Helse og mestring
  • Kultur, frivillighet og innbyggerdialog
  • Miljø, byutvikling og teknisk

Venstre og MDG fremmet klimarelaterte forslag (se sak 16/18 s 4), mens SP foreslo at Folkehelsearbeidet skulle vurderes inn i rådmannens stab. Forslagene følger saken uten votering, mens ett av MDGs forslag falt med 26 mot 5 stemmer. Det forslaget gikk ut på at tverrsektorielle klima- og miljøspørsmål (Det Grønne Skiftet) skulle prioriteres høyt i enheten samhandling og innovasjon, samt inn som et av punktene i porteføljen

Etter møtet var det digitaliseringsseminar med både eksterne og interne foredragsholdere. Egen sak om dette seminaret kommer senere under aktuelt.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 03.05.2018 15:42