Videre arbeid med innplassering

Torsdag 14. var det drøftingsmøte med de tillitsvalgte. En av sakene som skulle drøftes var den foreslåtte organisasjonsstrukturen for avdelingsledere, nivået under og stabs-rådgivere.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Programleder Camilla B. Dunsæd i forgrunnen. I bagrunnen programrådgiver Anne Aunevik

De tillitsvalgte hadde innspill til forslaget til organisasjonsstruktur som vi i programledelsen skal vurdere i neste uke. Endelig organisasjonsstruktur blir vedtatt i løpet av uke 12, forklarer programleder Camilla B. Dunsæd. (Se møtereferat fra 14. mars for ytterligere detaljer.) 

Drøfting

Det blir drøftingsmøte torsdag 28. mars der følgende saker skal drøftes:

(Dokumentene som skal drøftes blir publisert onsdag 20. mars.)

Hva skjer videre?

I slutten av mars starter digital kartlegging av avdelingsledere, nivået under og stabsrådgivere (nivå 4, 5 og stabsrådgivere). Denne kartleggingen omfatter ikke samtlige rådgivere i kommunen, kun rådgivere som kommer til å rapportere til direktørene og kommunalsjefene (ledere på nivå 1 og 2).

I slutten av april starter omstillingssamtalene med de som er kartlagt. Selve innplasseringen blir etter planen annonsert 6. juni.

– Tidsplanen for innplassering av de øvrige ansatte er relativt stram og vil pågå parallelt med innplasseringen av avdelingsledere, nivået under og stabsrådgivere, sier Dunsæd. – Hvordan denne prosessen skal foregå vil bli drøftet 25. mars. Planen er at alle ansatte skal få vite før sommeren hvor de skal jobbe i den nye kommunen.

 

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 15.03.2019 15:28