Velferdsteknologi gjør eldre tryggere

Fra alarmer og kameraer til spiseroboter og selvkjørende støvsugere. Velferdsteknologi blir en viktig del av eldreomsorgen i nye Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fagleder for velferdsteknologi, Linn Anita Mossestad og enhetsleder for hjemmetjenester i Søgne kommune, Anne Lise Sandbakken demonstrerer den bærbare heisen de nå har til bruk i Søgne Renate N. Olstad (t.v.), avdelingsleder for Kommunal responssentertjeneste og Gro Anita Grelland, rådgiver innen velferdsteknologi i Kristiansand kommune (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

Vi er på omsorgssenteret i Søgne kommune, hvor velferdsteknologi har vært et viktig og spennende tema de siste årene. Velferdsteknologi innebærer teknologiske løsninger som forsterker brukernes trygghet og evne til å hjelpe seg selv. Det skal gi økt livskvalitet og mulighet til å bo hjemme lenger. Den mest brukte veldeferdsteknologien så langt er trygghetsalarmer, men det kommer stadig flere og mer avanserte tjenester tilgjengelig.

– Vi har 200 trygghetsalarmer i bruk her i kommunen. Vi har nå begynt å linke disse opp mot responssenteret på Valhalla helsehus i Kristiansand, og regner med at det snart vil gjelde alle alarmer. Responstida i Søgne skal være maks 30 minutter, og det skal ikke ta mer enn 30-45 sekunder før de får svar over alarmen, forteller enhetsleder for hjemmetjenester i Søgne kommune, Anne Lise Sandbakken.

Bærbar heis

Trygghetsalarmer kan også påbygges med ulike sensorer, som fallalarm og døralarm. Velferdsteknologi inkluderer dessuten alt fra døråpnere til spiseroboter og selvkjørende støvsugere.

– Det er ikke sånn at vi er på utkikk etter stilig utstyr og tenker «hva kan vi bruke dette til, kan Per eller Kari bruke det?» Vi er mer opptatt av å finne brukernes behov, og om de kan dra nytte av å bruke noen teknologiske løsninger, sier Sandbakken.

I Søgne har de en også en bærbar heis, som brukes av blant andre nattevaktene.

– Hvis noen ramler, og hjemmetjenesten ikke har heis, kan det være vanskelig å få dem opp. Denne kan fraktes med en reim over skuldra, og brukes til å løfte en person opp i sittestilling, forklarer Sandbakken, som bestilte heisen etter et møte med nattevakter som hadde utfordringer med å få opp en bruker som hadde falt. 

– Vi sitter ikke og jobber med hvor mye vi tjener på slike løsninger, eller hvor vi kan spare. Vi ser hvor behovene er, og så tar vi grep. Og vi har vært heldige som har politikere som har vært veldig villige til å satse på dette. Når jeg er på samlinger angående velferdsteknologi så ser vi en del kommuner som har kjørt store vellykkede prosjekter, men ikke har penger til å videreføre disse. Og så stopper det der, forteller enhetslederen.

Mer effektivt for alle

RoomMate er en kameraløsning for anonymisert tilsyn. Den monteres over sengen hos brukeren og sender automatisk varsling i kritiske situasjoner. Det kan for eksempel være ved fall, eller hvis personen er borte fra sengen i en lengre periode. 

Helsepersonell kan regelmessig logge seg inn på et nettbrett for tilsyn, etter behov og avtale med brukeren. I Søgne er det i dag tre slike kameraløsninger i bruk.

– I starten var noen litt skeptiske til at de skulle bli overvåket. Da er det veldig viktig med god informasjon, at vi viser dem hvordan bildene blir seende ut og hvilke prosedyrer vi har. At alt blir loggført, og at ingen sitter og ser på dem hele natta, sier Sandbakken.

På Søgne omsorgssenter slår de fast at det vil bli mer og mer teknologi fremover, tilpasset stadig økende og sammensatte behov hos brukerne. Og Sandbakken mener utviklingen gagner alle parter. 

– Brukerne føler seg tryggere, og kan derfor bo hjemme lenger. For oss vil prosessene gå raskere og smidigere. Det er gevinster for både brukerne, pårørende og hjemmetjenesten, sier Sandbakken. 

 

Responssenteret i Kristiansand

Renate N. Olstad (t.v.), avdelingsleder for Kommunal responssentertjeneste og Gro Anita Grelland, rådgiver innen velferdsteknologi i Kristiansand Kommune (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland).

Helsepersonell ved Kommunalt responssenter på Valhalla helsesenter i Kristiansand mottar alarmer og varsler fra brukerne. Her vil operatøren avklare årsaken til alarmen og vurdere om det er nødvendig å varsle hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, pårørende eller andre. 

Responssenteret mottar bl.a varsler fra trygghetsalarmer og døralarmer. I tillegg er varsler i forbindelse med kameratilsyn og medisindispensere under utprøving, og skal etter planen være i drift innen 2020.   

 

Andre velferdsteknologiske løsninger

Trygghetsalarm med GPS

Lokaliseringsteknologi spesielt tilpasset personer i en tidlig fase av demens eller med annen kognitiv svikt. Brukes i samspill med pårørende.


E-lås

Plasseres på innsiden av døren. Hjemmetjenesten låser seg inn via sin mobile enhet. Alle innkomster blir loggført. Alle som har trygghetsalarm i Søgne har en slik e-lås.

Spyl- og tørktoaletter

Bidét-toaletter dersom brukeren har behov for hjelp til toalettbesøk.

 

Komfyrvakter

Gjør at komfyren slår seg av før temperaturen på kokeplatene blir for høy.

 

Epi-alarmer

En sensormatte som registrerer kramper og fravær fra seng i forbindelse med et anfall.

 

TurnAid

Elektronisk vendelaken som flytter og vender brukeren uten at pleiepersonalet trenger å løfte.

 

Medisindispensere

Piper når brukeren skal ta medisin, og gir beskjed til hjemmetjenesten hvis tablettene ikke tas i tide.

 

Spiserobot

Til hjelp i forbindelse med måltider for brukere med liten arm-, hånd- eller fingerfunksjon. 

 

Talerobot

Legger til rette for samtaler, for eksempel med familiemedlemmer eller helsepersonell, via nettbrett eller lignende.

 

Robotstøvsuger

Kan programmeres til å støvsuge på egen hånd på spesifikke tidspunkt. I Søgne lånes disse ut som testprodukt til brukere som deretter kan kjøpe egne hvis de er fornøyde.

 

Telemedisinsk oppfølging

TELMA (Telemedisin Agder) er et prosjekt hvor man tester ut telemedisinsk oppfølging av personer med kronisk sykdom. Flere kommuner i Agder deltar i prosjektet.

Telemedisinsk oppfølging fungerer slik: Pasienten sender inn egenregistreringsskjema og målinger med medisinsk utstyr via et nettbrett til telemedisinsk sentral. Deretter følges de opp av helsepersonell. Det gjennomføres video- eller telefonsamtale mellom helsepersonellet og pasienten etter behov, hvor pasienten får veiledning og rådgivning om sin helsetilstand. Tilbudet er for personer med kroniske sykdommer som kols, diabetes type 2 og hjertesvikt. Fra januar 2019 kan også psykisk helse følges opp i TELMA-prosjektet

Brukerne involvert i utviklingen

Wenche P. Dehli (Foto: Svein Tybakken)

Kristiansand, Søgne og Songdalen har alle en sterk satsing på at folk skal kunne bo hjemme så lenge det er mulig, og vi har styrket tilbudet vårt med velferdsteknologi. Det vil bli en viktig del av fremtidens eldreomsorg i nye Kristiansand, sier helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli i Kristiansand kommune.

Alle Agder-kommunene gikk i 2016 sammen om felles anskaffelse og innføring av velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende, samt brukere i omsorgsboliger og på sykehjem. Sørlandet ble da den første regionen som fikk felles teknologisk plattform for velferdsteknologi i Norge.

– Samarbeidet består også av kartlegging av behov og effektivisering av søknadsprosesser, slik at løsningene er basert på det hver kommune trenger, og at vi får ekstra ressurser som vi i felleskap bruker i innføringsfasen. Det sikrer at teknologi og rutiner kommer på plass så fort som mulig for de som trenger dem, sier Dehli. Hun forteller også at brukerne har en viktig stemme i prosjektet.

– Brukerne er med på utviklingen av hvordan teknologien skal anvendes, og hvordan det skal legges opp i den nye kommunen. Vi er veldig opptatt av å lytte til deres erfaringer og behov. Vi opplever at det har gått fra å være en viss skepsis til teknologi, til å bli stor interesse for dette. Velferdsteknologi er fortsatt ganske nytt, og brukerne kan være med å påvirke avgjørelsene som er viktig for dem framover, sier Dehli. 

Forfatter: Jan Frantzen
Publisert: 07.01.2019 14:45