Vedtak om lokalisering utsatt til 7. juni

Fase to for lokalisering skulle etter planen vedtas 29. mai, men blir nå utsatt til 7. juni. Orientering i Arena for drøfting finner fortsatt sted 28. mai.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ressursgruppa i lokaliseringsprosjektet har gitt beskjed om at de trenger mer tid på seg, og det er fullt forståelig, understreker Kjell A. Kristiansen påtroppende direktør for organisasjon, personal og stab og leder av ressursgruppen. Forsinkelsen henger sammen med at vesentlige forutsetninger for arbeidet, blant annet helt avgjørende innspill fra innbyggertorg og familiens hus, har kommet sent i prosessen. I tillegg har dimensjonering av flere tjenester/enheter ikke vært klar.

Kristiansen fortsetter: Ved å utsette beslutningen til 7. juni opprettholder vi den kvaliteten som er ønsket og nødvendig, innen en fra før nokså knapp tidsramme. Det er en rekke andre oppgaver som skal løses parallelt i sammenslåingsprosessen, sier han.

 

Dato for drøfting er uendret

Orientering i Arena for drøfting påvirkes ikke av forsinkelsen og gjennomføres dermed 28. mai som opprinnelig planlagt. Umiddelbart etter drøfting sendes arbeidsgruppens skriftlige forslag til kommunenes arbeidsmiljøutvalg (AMU/HAMU) og saken blir offentlig fra dette tidspunktet.

Ressursgruppa foreslår at det gjennomføres et felles møte for de respektive kommuners arbeidsmiljøutvalg 4. juni. De respektive kommunene har ansvar for innkalling og protokoll, mens nye Kristiansand v/prosjekteier sørger for tilrettelegging, forklarer Kristiansen.

 

Vil informere berørte ledere

Lokaliseringsgruppa er opptatt av at ledere som berøres blir informert 27. mai om løsningsforslaget som foreligger, det vil si dagen før skriftlig saksfremlegg sendes ut. De får da anledning til å informere ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten før saksfremlegget blir allmenn kjent, understreker han.   

Revidert tidslinje for lokalisering

Tidslinje for lokalisering kan du se her

 

 

Forfatter: Pernille Ihme
Publisert: 20.05.2019 15:31