Valg 2019: frist for listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommunevalget 2019 er 1. april 2019 kl. 12.00.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fristen er forskjøvet da den ordinære fristen 31. mars 2019 kl. 12.00 faller på en søndag.  

Frist 1. april kl. 12.00
Listeforslaget må ha kommet inn til Kristiansand, Søgne eller Songdalen kommune innen 1. april kl 12.00. Det er ikke nok at det er postlagt innen denne fristen.


Det skal velges 71 kandidater til kommunestyrevalget. Listeforslaget skal inneholde minimum sju kandidater og kan maksimum inneholde 77 kandidater.

Du kan sende listeforslag til:
Kristiansand kommu
ne, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand


Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Lenker til veiledning og malen finner du i bunnen av denne artikkelen.

 

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen

 

Ny sammenslått kommune etter valget

Representanter som velges inn ved årets kommunevalg vil sitte i bystyret i nye Kristiansand etter sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand. Valgdag er 9. september.

 

Lenker

Veiledning for utfylling av listeforslag 

Mal for listeforslag 

Valg.no 


Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 11.02.2019 13:03