Støtteordning for bredbånd - frist utvidet til 12. juli

Fristen for å gi innspill til utbygging av bredbånd i Søgne, Songdalen eller Kristiansand er utvidet til 12. juli. Muligheten til å gi innspill gjelder alle (foreninger, bedrifter, enkeltpersoner osv.).

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Om støtteordningen

Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden. Utbygginga planlegges i denne omgang i områdene:

Songdalen: 1. Djupesland - Hønemyr 2. Gumpedalen – Stupstad 3. Tronstad

Søgne: 1. Kimestad - Myran

Kristiansand: 1. Ytre Randesund  

Områder og vilkår

Det er de som har mindre enn 30 mbit/s som det kan gis støtte til og at de som har mindre enn 10 Mbit/s skal gis prioritet.  Lokale bidrag må utgjøre minst 25 % Konstruktive innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging.

Frist for innspill er 14. juni 2018, innspillene sendes på e-post til:

Songdalen: postmottak@songdalen.kommune.no  og merkes «bredbåndsutbygging innspill». Kontaktperson for spørsmål er Espen Tanggaard, tlf 957 22 724 eller Kjell Sverre Langenes, tlf. 971 52 434.

Kunngjøring skjer kun på Songdalen kommunes hjemmeside.

Søgne: postmottak@sogne.kommune.no  og merkes «bredbåndsutbygging innspill». Kontaktperson for spørsmål er Kenneth Fedog, tlf 91560980. Kunngjøring skjer kun på Søgne kommunes hjemmeside.

Kristiansand: Kontaktperson for spørsmål er Harald Karlsen 90684797.

Innspillene sendes til postmottak@kristiansand.kommune.no

Kunngjøring skjer på kommunens hjemmeside.

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på hjemmesida til Post og teletilsynet: www.nkom.no

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 13.06.2018 07:59