Stort engasjement på dialogmøte

Rundt 30 personer trosset det strålende godværet og møtte opp i rådhuset på Nodeland mandag 14. mai for å diskutere hvordan det å bygge ny kommune påvirker både næringsliv og innbyggere.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det var Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som arrangerte møtet og de fleste deltakerne var politikere og lokale næringsdrivende.

Ønsker innspill

Leder for den politiske gruppa Nærdemokrati og innbyggerinvolvering, Arild Berge, innledet møtet med å fortelle litt om status på arbeidet gruppa driver med. – Vi er avhengige av innspill for å være i stand til å foreslå nye ordninger for innbyggerinvolvering i ny kommune, understreket han.

Roar Osmundsen fra Næringsforeningen og Arild Berge, leder for den politiske gruppa Nærdemokrati og innbyggerinvolvering (Foto: Marianne O. Tronstad)

Roar Osmundsen fra Næringsforeningen ledet paneldebatten. I panelet satt ordførerne Harald Furre, Johnny Greibesland og Astrid Hilde, samt Terje Pettersen som representerte Næringsforeningens ressursgruppe region vest. Næringspolitikk i nye Kristiansand var ett av hovedtemaene.

Et annet viktig tema var innholdet i servicetorgene. Hva må vi fylle det enkelte rådhus med av tjenester for å bygge opp under bygdas stolthet?

E39, utvikling av næringsareal i områdene Mjåvann, Lohnelier, Høllen vest og Linnegrøvan, overgang på Nodeland stasjon, skogbruk, bygg og anlegg, samt behovet for svømmehall i Søgne ble også diskutert på møtet

Fordeler for næringslivet?

Et viktig spørsmål for representantene fra næringslivet var å høre hvordan det å bygge ny kommune påvirker dem. Større gjennomslagskraft i stor kommune var en av fordelene som ble trukket frem. Kanskje blir det lettere å få realisert ny videregående skole i Søgne med byggfaglige linjer som del av en ny storkommune?

En annen fordel med den nye storkommunen er at vi kan bli mer synlige nasjonalt og dermed tiltrekke oss ny arbeidskraft.

Vestvendt

Søgne-ordfører Astrild Hilde understreket at det kommunale næringsselskapet i Kristiansand må bli mer vestvendt når de tre kommunene danner ny storkommune. Kristiansandsordfører Harald Furre slo fast at selskapet er klart til å vende blikket vestover.

 

Arealplan og forutsigbarhet

Møtet var primært myntet på næringsdrivende, og et aktuelt tema var dermed kommuneplan. Da Andre Kjetså (representant for Mjåvann industriområde) etterlyste en langsiktig arealplan poengterte Harald Furre at planen kommer. – Nytt kommunestyre velges i september 2019 og skal vedta en arealdel av kommuneplanen. Denne vil vise hvilke områder som skal utvikles og hvilke profiler de skal ha.Ordførerpanelet foran en sal av næringsliv og innbyggere på Nodeland (foto: Kari Anne Candasamy)

I toppsjiktet

Greibesland poengterte at den nye storkommunen skal bli Norges beste og at alle tre kommunene ligger i toppen på kommunebarometeret. – Det er ikke noe taperlag som slår seg sammen, understreket han.

Osmundsen avsluttet møtet med å slå fast at innspillene fra dialogmøtet skulle tas videre.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 18.05.2018 14:21