Stort engasjement blant de unge

– Vi er fremtiden, men vi er også nå, sier ungdomsrådsleder i Kristiansand, Marte Lynne.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ledere i ungdomsråd i Songdalen, Kristiansand og Søgne - Joel Nziza, Marte Lynne og Siri Heimdal Knudsen (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland).

Sammen med lederne av tilsvarende råd i Søgne og Songdalen ønsker hun at så mange unge som mulig skal bli hørt. – Voksne gjør det ofte litt vanskelig for ungdom å engasjere seg. De legger terskelen for høyt til at vi kan være med i samtalen. Det er mange saker som angår barn og unge, hvor ingen av de som uttaler seg er barn eller unge, sier Lynne.

Hun er leder i Kristiansand ungdomsutvalg, som den siste tiden blant annet har jobbet med kollektivtilbudet for ungdom og hvordan en ny containerhavn på Vige vil påvirke barn og unge. Lynne mener det er vanskelig for voksne å forstå hvordan det er å være barn– og motsatt.

– Det er sånn det er, og sånn har det alltid vært. Derfor synes vi at vi bør få si vår mening i sakene som omhandler barn og unge. Det bør være med i vurderingen når det skal avgjøres hva som er best for oss. Vi er fremtiden, men vi er også nå, sier 17-åringen.

 

Opptatt av klima

Lynne møter oss i Kristiansand sentrum sammen med Siri Heimdal Knudsen (15) og Joel Nziza (14), ledere i henholdsvis Søgne og Songdalen Ungdomsråd. De representerer en generasjon som er svært interessert i politiske og samfunnsmessige spørsmål. Ikke minst gjelder det miljøet.

– Mange ungdommer er opptatte av klima. Det er et viktig tema, sier Heimdal Knudsen. Og Lynne samtykker. – Hvis man ser hvor mange unge som møtte opp i Kristiansand i forbindelse med klimastreiken, så skjønner man at det er en høy prosentandel som engasjerer seg. Det gjelder også partipolitikk.

Når vi har åpne debatter, ser vi dette engasjementet veldig tydelig, sier hun

 

Vil være mer synlig

Ungdomsrådene ønsker å inkludere alle og jobber med å motivere enda flere barn og unge til å involvere seg i viktige saker.

– Vi prøver å gjøre oss mer synlige med konferanser og arrangementer. Vi informerer på ungdomsskoler om hva ungdomsrådet gjør, slik at flere kan bli inspirert til å ta initiativ til å være med og ha noe å si, forteller Joel Nziza, og legger til at det også er viktig å nå de som ikke går på skole.

– I Songdalen har de som dropper ut av videregående også hatt en representant i ungdomsrådet. Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne bli hørt også i den nye kommunen. Og vi skal være tilgjengelig for alle, blant annet gjennom sosiale medier, sier han.

 

Ønsker talerett

De tre forteller at ungdomsrådet i nye Kristiansand etter planen skal bestå av forskjellige komiteer som har sine egne ansvarsområder, blant annet helse og oppvekst og kultur og fritid.

Gjennom kommuneloven er alle kommuner pålagt å ha et ungdomsråd, men de unge mener også at de bør ha muligheten til en reell påvirkningskraft når beslutninger tas.

– Vi har jobbet en del med å få møte- og talerett i bystyret, for vi synes det er viktig at ungdom i nye Kristiansand faktisk blir hørt. Ungdomsrådet i nye Lindesnes holder på å få forslagsrett i kommunestyret, mens vi sliter med å få talerett. Det synes vi er litt urettferdig, sier Heimdal Knudsen.

– Ungdommer bør få være med på å forme nye Kristiansand, slik at det blir en sprekere by og ikke bare de gamle som sitter og bestemmer, avslutter Lynne.

Forfatter: Jan Frantzen
Publisert: 01.08.2019 08:17