Stem hvor som helst i nye Kristiansand

9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. I Søgne, Songdalen og Kristiansand blir valget avviklet som om sammenslåingen allerede har funnet sted. Denne prosedyren gjelder for alle kommuner som slås sammen 1. januar 2020.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– På valgdagen kan innbyggerne i de tre nåværende kommunene stemme i hvilket som helst valglokale i det som blir den nye kommunen, forteller Marianne Tronstad. Hun er prosjektleder for organisasjon, personal og stab i nye Kristiansand. Samlet vil det være 20 valglokaler i drift på valgdagen, og alle har åpent fra kl. 09.00–21.00.

Selv om innbyggerne står fritt til å avgi stemme i hvilket valglokale de ønsker på valgdagen, vil fortsatt velgernes nærmeste valglokale stå oppført på valgkortet som kommer i posten i august.

 

Forhåndsstemming

Perioden for forhåndsstemming er mellom 12. august og 6. september.

– I år vil man kunne avgi forhåndsstemmer både på Vågsbygd senter og på Sørlandssenteret, i tillegg til på servicetorgene i de tre kommunene. Vi kommer til å annonsere åpningstider for de enkelte valglokalene nærmere valget, men disse fem stemmemottakene har åpent hele forhåndsstemmeperioden.

I tillegg vil vi blant annet ha stemmemottak i kortere perioder ved UiA, videregående skoler, institusjoner og sykehus, forteller Tronstad.

Hvis du oppholder deg i en annen kommune, kan du oppsøke et forhåndsstemmelokale i området du befinner deg og avgi din stemme der.

Bruk stemmeretten din

– Ved lokalvalg kan det være små marginer som avgjør fordeling av mandater mellom partiene, så jeg vil oppfordre innbyggerne å bruke stemmeretten sin, sier Tronstad.

Utfyllende informasjon finner du på hjemmesidene til de tre kommunene, samt nye Kristiansands nettsider.

Forfatter: Jan Frantzen
Publisert: 12.08.2019 10:50