Startskuddet for arbeidet med sammenslåingen

By- og kommunestyrene i de tre kommunene vedtok 20. juni hvilke politikere som skal lede arbeidet med sammenslåingen, at den sammenslåtte kommunen skal hete Kristiansand og at det nye bystyret skal ha 71 representanter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sju møter

Bystyret i Kristiansand gjorde en rekke vedtak om sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand.

20. juni var dagen for formelle møter for å drøfte og gjøre nødvendige vedtak etter at Stortinget 8. juni vedtok å slå sammen Søgne, Songdalen og Kristiansand fra 2020. Derfor ble det holdt hele sju møter på Scandic Kristiansand Bystranda hotell denne dagen.

- Historisk dag

Songdalen-ordfører Johnny Greibesland, fylkesmann Stein A. Ytterdahl, Søgne-ordfører Astrid Hilde og Harald Furre, ordfører i Kristiansand.

- Dette er en historisk dag, det er i dag vi begynner jobben med å bygge en ny kommune. Samtidig vet jeg at det ikke er en gledens dag for alle. Det har jeg respekt for. Kommunegrenser er administrative og politiske grenser, med det handler også om stedsgrenser, og dermed om identitet og tilhørighet. Det må være utgangspunktet nå vi skal bygge en ny kommune. Den må inkludere og bygge videre på de steder, tilhørighet og verdier hver kommune og innbyggerne bringer med seg. Det er avgjørende at vi tar vare på tettstedene og bygdene i nye Kristiansand, om det er Randesund, Finsland, Høllen, Tangvall, Vågsbygd eller Nodeland, sa ordfører Harald Furre etter bystyremøtet.

Klokka 13.00 hadde de tre kommunene by- og kommunestyremøter hver for seg.

Der diskuterte de navn på den nye kommunen, antall medlemmer i bystyret, sammensetning av fellesnemnd og arbeidsutvalg, nemndas mandat, opprettelsen av et partssammensatt utvalg og valg av revisjon for fellesnemndas arbeid.

Klokka 15.00 holdt Fylkesmannen et kort felles drøftingsmøte med alle tre kommunens by- og kommunestyrerepresentanter om de samme temaene.

Fellesmøtet

Klokka 16.00 gikk by- og kommunestyrene hver til sitt igjen, for å gjøre likelydende formelle vedtak om temaene for dagen.

Vedtaket

Dette vedtok Kristiansand bystyre i sitt møte klokka 16.00:

1. Bystyret i Kristiansand tar Stortingets vedtak til etterretning.

2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.

3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og kommunen skal være organisert etter formannskapsmodellen.

4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er nærmere beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Nemndas medlemmer velges blant by-/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:

Songdalen 7 medlemmer, Søgne 9 medlemmer og Kristiansand 15 medlemmer.

Bystyret skal også velge fire medlemmer til fellesnemndas arbeidsutvalg.

5. Bystyret i Kristiansand godkjenner forslag til mandat for fellesnemnda.

6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.

7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.

Alle bystyrevedtakene var enstemmige, med unntak av punkt 3. Et mindretall på fem (MDG, Sp og Rødt) ønsket at det nye bystyret skulle ha 77 representanter, ikke 71 som resten av bystyret gikk inn for.

Også kommunestyrene i Søgne og Songdalen gjorde tilsvarende vedtak.

Søgne

Songdalen

Bystyret valgte disse til å sitte i fellesnemndas arbeidsutvalg: Harald Furre, Jørgen Kristiansen, Mette Gundersen og Stian Storbukås.

Fellesnemnda

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl ledet fellesmøtet for alle de 105 by- og kommunestyrerepresentantene fra Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Kristiansand kommune fikk ros fra både Søgne-ordfører Astrid Hilde og Terje Imeland (Søgne KrF) for raushet ved å gi Søgne og Songdalen et samlet flertall i fellesnemnda. Fellesnemnda skal ha sitt første møte fredag 23. juni.

Det er fellesnemnda som skal lede arbeidet med sammenslåingen. I mandatet for fellesnemnda står det blant annet at det skal etableres et partssammensatt utvalg på 13 medlemmer, seks på vegne av de ansatte og sju fra arbeidsgiversiden.

Mandatet for fellesnemnda

Fra Songdalen og Søgne er det formannskapets medlemmer som skal sitte i fellesnemnda.

Fellesnemnda i Kristiansand

Kristiansand har 15 i fellesnemnda:

Ordfører Harald Furre (H) – leder

Renate Hægeland (H)

Vegard K. M. Launes (H)

Lisbeth Andersen (H)

Mette Gundersen (Ap)

Trond Blattmann (Ap)

Åse Løvdal (Ap)

Abdullahi M. Alason (Ap)

Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF)

Grete Kvelland Skaara (KrF)

Tove C. W. Haugland (KrF)

Stian Storbukås (FrP)

Ivar Bergundhaugen (V)

Mira S. Thorsen (MDG)

Andreas Landmark (SV)

Fellesnemnda i Søgne

Søgne har ni i fellesnemnda:

Ordfører Astrid Hilde (Ap) – nestleder

Solveig Kjelland Larsen (Ap)

Bjørn Egeli (Ap)

Tom Løchen (H)

Jack Andersen (H)

Varaordfører Egel Terkelsen (FrP)

Torfinn Kleivset (KrF)

Per Kjær (SV)

Arild Ernst Berge (V)

Fellesnemnda i Songdalen

Songdalen har sju i fellesnemnda:

Ordfører Johnny Greibesland (Sp)

Kjetil Aasen (Sp)

Varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap)

Monika Hagen (Ap)

Arild Birkenes (FrP)

Ida Grødum (H)

Terje Imeland (KrF) 

Nett-TV

Alle sju møtene ble vist på nett-TV.

Nett-TV

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Ragna Marie Henden (foto)
Publisert: 20.06.2017 18:45