Spørsmål eller innspill til organisering?

Har du spørsmål om hva som skjer videre med organiseringen av nye Kristiansand eller innspill til prosessen?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fredag 19. oktober gikk det ut et revidert forslag til organisering av neste ledernivå fra programledelsen til de tillitsvalgte. Dette forslaget skal drøftes i Arena for drøfting 2. november. Samme dato skal utkast til omstillingsveileder drøftes. Dette dokumentet er et praktisk verktøy for ledere og skal bidra til at vi får en åpen og ryddig omstillingsprosess.

Lurer du på hva Arena for drøfting er?
Arena for drøfting er et representativt organ for å drøfte tema som gjelder overordnede problemstillinger i sammenslåingsprosessen. De tillitsvalgte har avklart at dette skal bestå av deres representanter i partssammensatt utvalg (PSU), både faste representanter og vara, samt representanter fra Norges Sykepleierforbund (NSF) og Fellesorganisasjonen (FO). 

Møtereferatene fra Arena for drøfting finner du her

Har du innspill til foreslått organisering?

Kontakt en av de tillitsvalgte i Arena for drøfting.

Har du spørsmål om et spesifikt kommunalområde?

Kontakt en tillitsvalgt i det aktuelle prosjektrådet.

Andre spørsmål?

Kontakt din nærmeste leder.

Forfatter: Marthe Syvertsen
Publisert: 29.10.2018 13:27