Sommerhilsen fra Camilla

Nedenfor følger en sommerhilsen fra programleder og fremtidig rådmann i nye Kristiansand, Camilla B. Dunsæd.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Påtroppende rådmann, Camilla Dunsæd (foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

Første halvår 2018 nærmer seg slutten, og det har virkelig vært noen innholdsrike og travle måneder i programmet nye Kristiansand. 29. mai ble seks av sju direktører i toppledergruppa for nye Kristiansand formelt ansatt av fellesnemnda. Dette var også datoen da oppdatert grunnlagsdokument for etablering av nye Kristiansand ble vedtatt politisk. En viktig milepæl for programmet. 28. juni behandlet fellesnemndas arbeidsutvalg innstillingen av den sjuende direktøren, direktør for Kultur, frivillighet og innbyggerdialog. Vi er godt fornøyd med at Torbjørn Urfjell, nå er ansatt som ny direktør. Han har en relevant og omfattende bakgrunn, og vil ha mye spennende å tilføre dette kommunalområdet.

Et gigantisk prosjekt

Mange av våre ansatte er involvert i delprosjekter i programmet nye Kristiansand. Totalt sett er det omtrent 700 delprosjekter og oppdrag i programmet til nå. Eksempler på delprosjekter er felles matrikkel (gårds- og bruksnummer), valg av IT-løsninger, valg av pensjonsleverandør, lønnsharmonisering, kommunikasjon, tilskudd, priser og stipend, forskning, utvikling og innovasjon, lokalisering av stedsuavhengige tjenester og NAV i nye Kristiansand.

Det er virkelig flott å se at så mange ønsker å være med å bidra inn i delprosjektene. Innsatsviljen er stor, og det er nå og utover høsten at arbeidet med å bygge ny kommune virkelig skyter fart.

Hva skjer til høsten?

Etter sommerferien starter arbeidet med nivå to og tre i den administrative organisasjonen. Etter at administrativ organisering er vedtatt starter arbeidet med å innplassere/ansette i lederstillingene.

Delprosjektet Lokalisering av enheter i de tre rådhusene skal utarbeide forslag til fordeling av fagmiljøer mellom dagens tre kommunesentre. Endelig vedtak fattes av fellesnemnda før jul. Omtrent 80% av de ansatte i dagens tre kommuner jobber i det som kalles stedsavhengige tjenester, dvs. tjenester som kommer til å være der de er i dag. Det er med andre ord slik at de aller fleste ikke skal flytte. Det gjelder for eksempel de som jobber på skoler, sykehjem, barnehager osv.

Omstilling og endring er utfordrende for alle, men det å bygge ny kommune byr også på spennende muligheter, sjansen til å oppdatere seg faglig og kanskje lære noe helt nytt.

I år har vi vært så heldige å få en forsmak av sommeren både i mai og juni, og nå er temperaturen på full fart oppover igjen. Dette lover godt for resten av sommeren.

God sommer til deg og dine!

Camilla Dunsæd

Camillas Signatur

Forfatter: Camilla Dunsæd, foto:Erling Slyngstad-Hægeland
Publisert: 13.07.2018 10:01