Slik blir lokalisering i ny kommune

I dag har programleder besluttet hvordan endelig lokalisering av arbeidsplasser og tjenester blir i ny kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Arbeidsgruppen som har jobbet med lokalisering hadde på forhånd spilt inn forskjellige alternativer med ulikt fokus.

– Forslaget som ble valgt går blant annet ut på å skape et større økonomisk og administrativt miljø på Tangvall i Søgne, sier programleder Camilla B. Dunsæd. ­­­– Totalt er det mer enn 9000 ansatte som skal plasseres. Kemner, lønn og regnskap skal være på Tangvall, mens Familiens hus vest og dokumentsenteret blir lagt til Nodeland i Songdalen. Det skal være innbyggertorg i alle nåværende rådhus

Camilla B. Dunsæd 

Mange hensyn

Basert på en totalvurdering av de faglige innspillene og uttalelsene som har kommet, har programleder nå fattet sin beslutning.

– En viktig årsak til at vi landet på alternativ tre er at det sikrer gode løsninger for rådhusene på Nodeland og Tangvall, understreker Dunsæd. – I tillegg ivaretar dette alternativet også Miljø og byutvikling sitt interne samhandlingsbehov og ITs behov for å samarbeide tett med Samhandling og innovasjon. Nærhet til brukerne ved fysisk IT-respons har også vært relevant for beslutningen. De økonomiske og administrative tjenestene på Tangvall vil utgjøre et samlet fagmiljø med gode muligheter for samarbeid. Sammen med etablering av tre innbyggertorg gir den anbefalte løsningen fra arbeidsgruppa et godt tilbud til innbyggerne.

 

Omfattende rapport

Forslagene fra arbeidsgruppa inngår i en rapport som ble behandlet av ressursgruppa for lokalisering 27. mai. De uttrykte tillit til arbeidsprosessen og måten arbeidsgruppa hadde ivaretatt føringene fra fellesnemnda på. Ressursgruppa anbefalte alternativ tre, men var delt når det gjaldt lokalisering av familiens hus vest.

Her kan du lese anbefalingen fra ressursgruppa i sin helhet.

Rapporten fra arbeidsgruppa ble offentliggjort tirsdag 28. mai etter at de tillitsvalgte var informert om innholdet.

Tirsdag 4. juni var det felles møte for arbeidsutvalgene (HAMU/AMU) der anbefalingene ble drøftet ut i fra et arbeidsmiljøperspektiv.

Her kan du lese innspillet fra HAMU/AMU.

 

Grundig prosess

­– Endelig avgjørelse om lokalisering har vært et omfattende puslespill å få på plass, understreker Kjell A. Kristiansen som er prosjekteier. – Det berører svært mange, og enkelte blir skuffet. Vi har full respekt for at noen av våre kolleger trenger litt tid på å fordøye endringene dette måtte medføre for akkurat dem, spesielt der ny lokalisering gir økt avstand til samarbeidsmiljøer.

 

Utfordringer i arbeidet

Det har pågått en parallell prosess med organisering og innplassering. Dette har gjort at det ble svært mange elementer å håndtere samtidig, noe som har vært en medvirkende faktor til at planlagt fremdriftsplan måtte utsettes. Forutsetninger har endret seg underveis, og utforming av diverse tjenester og dimensjonering har heller ikke vært klart på forhånd. I tillegg har det tatt noe tid å avklare løsninger for NAV og Familiens hus vest.

Arbeidsgruppa har blant annet kartlagt bygg, kapasiteter og forutsetninger. Det har vært en egen risikovurdering for IT-tjenesten fordi tjenesteleveransen er kritisk i prosessen med å avvikle tre kommuner og etablere den nye kommunen.

 

Vil takke for innsatsen

– Jeg ønsker å rette en stor takk til alle de mange dyktige kollegene våre som har bidratt inn i dette arbeidet, understreker Dunsæd. – Både arbeidsgruppa og ressursgruppa har lagt inn svært mange timer i prosjektet og gjort en grundig jobb med å kvalitetssikre de forskjellige alternativene.

 

I tråd med politiske føringer

Når man skal bygge ny kommune handler det ikke bare om hva administrasjonen ønsker seg, men hva som er besluttet politisk.

– Politikerne i fellesnemnda har gitt oss klare føringer både når det gjelder administrativ organisering og kriterier for lokalisering av tjenester, sier Kristiansen. – Disse kriteriene har vi vært tro mot, og det har vært viktige ledestjerner i arbeidet. Det har også vært en føring at det samlede volum av arbeidsplasser skal være balansert etter sammenslåingen, sammenlignet med dagens kommunesentre. Selv om enkelte løsninger ikke er optimale, håper vi at beslutningen som er tatt i dag samlet sett kan fungere godt.

Vi forventer at ledere og medarbeidere innen kommunal- og stabsområdene nå jobber for å finne best mulig løsninger innen de nye rammene som er besluttet. Direktørene, med sine ledergrupper, har et særskilt ansvar for å gjøre nødvendige tilpasninger, slik at ansatte i stabs- og kommunalområdene får en best mulig arbeidshverdag.

Flytting

Nå starter det krevende arbeidet med å planlegge bygningsmessige tilpasninger og selve detaljplasseringen av tjenester og medarbeidere, og ikke minst selve flyttelogistikken.

– Vi skal fortsatt vektlegge gode prosesser med vernetjenesten. Innflytting bør være ferdig i god tid innen årsskiftet, så vi har ingen tid å miste, avslutter Kristiansen.

 

Aktuelle lenker: 

Artikkel publisert 28. mai

 

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 07.06.2019 13:17