Skal lose skuta gjennom økonomiske utfordringer

Terje Fjellvang er klar for en toppstilling i det han mener er veldrevne kommuner med solid økonomi. Han gleder seg til å samle god kompetanse fra de tre kommunene, slik at fagmiljøene som har med penger å gjøre blir ytterligere styrket.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Terje Fjellvang er direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap i den nye kommunen. (Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune).

–  Jeg har en jobb i dag som ligner mye på den nye stillingen. Dagens stilling gir innflytelse på viktige områder for kommunen. Det dreier seg ikke bare om tall, selv om det er viktig å drive effektivt og ha god styring på økonomien. En viktig del av jobben er å gi råd om de store linjene, og bidra til å skaffe toppledelsen og politikerne et godt beslutningsgrunnlag. Bystyret har stor tillitt til våre vurderinger på inntektssida, noe som har bidratt til at vi har holdt skuta flytende. For meg er det grunnleggende spennende å være med på å fortsette et slikt arbeid i byggingen av en ny kommune, sammen med dyktige medarbeidere fra alle tre kommunene, sier Terje Fjellvang.

I halvannet år til er han økonomidirektør i dagens Kristiansand kommune. Samtidig leder han planleggingsarbeidet for sitt nye ansvarsområde. Fra 1. januar 2020 er han direktør på fulltid for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap i den nye kommunen. 

– Vi driver med virksomhetsstyring allerede i dag, for eksempel gjennom det årlige handlingsprogrammet. Der er det ikke bare tall, programmet inneholder mange ord om hva vi skal oppnå dvs. konkrete mål for tjenestene og strategier for å oppnå disse målene. Akkurat nå er det viktigste vi holder på med knyttet til systemene for lønn og regnskap. Vi har ansvaret for ganske kompliserte systemer, som må fungere fra dag én i den nye kommunen, sier Fjellvang.

Utfordrende

Samtidig som han gleder seg til dag én i den nye kommunen, er han fullstendig klar over at det blir utfordrende å finne penger til alle gode formål i årene som kommer.

–  I likhet med andre kommuner i landet, har også våre kommuner hatt gode år. Men i fjorårets perspektivmelding varsler regjeringen at det vil bli strammere framover. Inntektene vil gå ned, samtidig som kommunene får økte utgifter til pensjon og tjenester i forbindelse med at det blir stadig flere eldre, og forholdsvis færre yrkesaktive, i landet. Det betyr at utfordringene blir større for kommunene, sier direktøren.

Det blir hans ansvar å foreslå skutas kurs i dette farvannet. Han må manøvrere på en måte som sikrer at politikerne har penger til å gi innbyggerne i den nye kommunen de tjenestene de har krav på, samtidig som det er penger til å møte store ikke-lovpålagte ambisjoner for den nye kommunen. Summen av ambisjonene er at den nye kommunen skal bli landets beste kommune å bo i.

Det er altså ingen liten jobb direktøren for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap ønsker å ta sin del av lederansvaret for.

Erfaren leder

Da er det en god ballast å ha med seg at man ikke er førstereisgutt. I løpet av sine nesten 30 år som ansatt i Kristiansand kommune har han lang fartstid som leder, prosjektleder og styremedlem i kommunalt heleide og deleide selskaper. En periode var han direktør for to sektorer: økonomi og organisasjon.

Relativt tidlig i karrieren var han prosjektleder for innføring av rapporteringssystemet KOSTRA i Kristiansand kommune. Dette er et system som gir staten oversikt over hvordan kommunene bruker pengene, og om de når de målene de setter seg. Dette skjedde allerede for 20 år siden, veldig tidlig i KOSTRAs liv. Han har også ledet programkomiteen i et langvarig samarbeid mellom de ti største kommunene i landet. Hensikten med samarbeidet er å lære av hverandre hvordan man kan bruke pengene til å få så gode og effektive tjenester som mulig med de pengene man har. Nettverket forkortes til ASSS, som står for aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner.

Fjellvang har også erfaring fra mange omstillingsprosjekter i kommunen innen både økonomi, organisering og modernisering. De siste 11 årene har han stått ved økonomidirektør-pulten i Kristiansand kommune. 

Tillit

Terje Fjellvang har en lederfilosofi som henger nøye sammen med tenkingen i kommunens delegasjonsprosjekt fra begynnelsen av 2000-tallet. Sentralt i delegasjonsprosjektet er overføring av ansvar og tillit.

– Jeg har veldig sans for delegasjonsprosjektet, som er basert på tillit. Det at ledere og ansatte har fullmakter og delegert myndighet, skaper energi til å gjøre en god jobb. For meg er det både opplagt og viktig å ha denne grunnholdningen av tillit med meg inn i den nye kommunen. Samtidig må vi fortsette arbeidet med å utvikle gode internkontrollsystemer. Innbyggerne skal også ha tillit til at vi gjør en god jobb for dem, sier Terje Fjellvang.

Som offentlig ansatt er Fjellvang helt fortrolig med en verden av snedige forkortelser. Derfor er det kanskje ikke mer enn på sin plass at impulsene fra ASSS og KOSTRA går igjen på privaten: Når man skal ha et band, må det jo ha en kul forkortelse.

KØBB

Derfor er Fjellvang med i KØBB: Kortreist Økumenisk Bluegrass Band.
Økumenisk, ja. Alt trenger ikke være økonomisk i Terje Fjellvangs liv. Noen ganger er det viktigere å glede publikum med sang og mandolinspill sammen med gutta i KØBB.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 02.07.2018 13:31