Samtlige prosjekter har prosjektledere på plass

Samtlige av prosjektlederne som skal jobbe for etablering av nye Kristiansand er nå på plass.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


- Vi er veldig fornøyd med at alle prosjektledere så langt er rekruttert internt, sier rådgiver i programledelsen for nye Kristiansand, Anne Aunevik. Foto: Svein Tybakken
– Det var mange godt kvalifiserte og motiverte søkere til alle stillingene. Det var personer med erfaring fra prosjektarbeid, ledelse og komplekse arbeidsoppgaver. De viser alle til gode samarbeidsevner, høyt engasjement og høyt faglig nivå innen et stort spekter av kommunale tjenester, sier rådgiver i programledelsen for nye Kristiansand, Anne Aunevik.

Engasjement-stillinger

– De åtte stillingene som har vært utlyst er engasjementer fra 1. november til ut 2018 og med muligheter for forlengelse. Engasjementene ble lyst ut internt i Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune. Søkerne søkte på grunnlag av samme annonsetekst, og de skulle oppgi i søknaden hvilke av de åtte prosjektene de ønsket å være leder for, sier Aunevik, som opplyser at prosjektlederjobbene ble lyst ut i prosent-stillinger mellom 60 og 100. Søkerne ble bedt om å oppgi ønsket stillingsstørrelse.

Innstilt av prosjektstyrene

Etter vedtak i fellesnemnda er ansettelse av prosjektledere delegert til programleder, som fram til Camilla B. Dunsæd er på plass 1. februar, er Eva Berglund Åsland.

– Til hvert prosjekt er det oppnevnt et prosjektstyre bestående av kommunalsjefer og tillitsvalgte fra alle de tre kommunene. Prosjektstyrene har hatt rollen som innstillingsutvalg for søkerne til sitt aktuelle prosjekt. De valgte selv hvem som skulle være tilstede under intervjuene. Programleders samlede innstilling er basert på innstilling fra hver av de syv prosjektstyrene. Søkerne var i stor grad kjent for innstillingsutvalgene på forhånd. Innhenting av referanser ble gjort der man var i tvil om noen av søkernes egenskaper, sier Anne Aunevik.

Prosjektlederne

Følgende åtte personer blir tilbudt stillingene som prosjektledere:

  • Rune Heggdal, prosjekt utdanning og oppvekst (100 prosent)
  • Glenn Oskar Austegard prosjekt teknisk, klima, miljø og eiendom (100 prosent)
  • Iren Moløkken, prosjekt kultur, idrett og fritid (80 prosent)
  • Kari Røskaft, prosjekt digitalisering (100 prosent)
  • Nina Hauge, prosjekt økonomi og eierskap (100 prosent)
  • Marianne Tronstad, prosjekt administrasjon og ledelse (60-100 prosent)
  • Elisabeth Engemyr, helse, omsorg og forvaltning (100 prosent)
  • Bjarte Austvik, helse, sosial, NAV og forebygging (100 prosent)

– Programledelsen er veldig fornøyd med at vi får bemannet alle prosjektene med internt søkere. Den innsikten disse får gjennom sin ledelse av denne viktige prosessen blir gull verd når vi skal være én stor kommune fra 2020, sier Anne Aunevik.

 

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 25.10.2017 15:37