Saker som skal drøftes 14. mars

Torsdag 14. mars skal det være møte i Arena for drøfting, en viktig arena for medvirkning i byggingen av ny kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dokumentene som er lenket til nedenfor skal opp til drøfting. Resten av dokumentene blir publisert senere. 

Arena for drøfting har en rekke saker på bordet under sitt møte 14. mars. Tillitsvalgte Kristian Espedal Larsen, Vibeke Prytz-Jensen og Ingun Håland er blant de som møter på drøftingsmøtene.

Her er agenda for møtet 14. mars:

Har du innspill til foreslått organisering?

Kontakt en av de tillitsvalgte i Arena for drøfting.

Har du spørsmål om et spesifikt kommunalområde?

Kontakt en tillitsvalgt i det aktuelle prosjektrådet.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 04.03.2019 16:01