Rigger oppvekstsektoren for fremtidens utfordringer

Med en tidligere rektor som prosjektleder, blir oppvekst og lærings-prosjektet loset mot en ny kommune med stødig hånd.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rune Heggdal er prosjektleder for oppvekst og læring i nye Kristiansand

Rune Heggdal er prosjektleder for prosjektet oppvekst og læring. Før han begynte å jobbe som rådgiver hos oppvekstdirektøren i Kristiansand i 2015, var han rektor i 13 år i Kristiansand kommune. Kombinasjonen av den lange erfaringen fra skolehverdagen og den mer sentrale posisjonen i oppvekstsektoren gir Rune et godt utgangspunkt og kunnskapen som trengs for å bygge en ny oppvekstsektor i nye Kristiansand kommune.

 – Å bygge nye Kristiansand er en krevende jobb, og for å nå målet vårt om å bli Norges beste kommune er vi avhengige av at alle drar i samme retning. Vi må sikre at vi får med oss det beste fra de tre opprinnelige kommunene, samtidig som rigger oss for fremtidens utfordringer.  

Delprosjekter

Prosjektet oppvekst og læring har til nå jobbet med å rigge delprosjekter som skal ta seg av ulike oppgaver. Mandatene til delprosjektene skal utarbeides og det er behov for delprosjektledere og ressurspersoner som kan bidra i prosessene.

I alt planlegger prosjektet åtte delprosjekter Organisering, ledelse og styring, Barnehage, Grunnskole og SFO, Voksenopplæring, PP-tjenesten, Helsetjenester barn, unge og familie, Andre tjenester/ordninger og Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Endelig avklaring av hvilke tjenester som skal tilhøre sektoren er ikke gjort, så det kan komme endringer i antall delprosjekter.

Det er litt ulikt hva som skal gjøres i hvert delprosjekt, men noe som går igjen er harmonisering av tjenestetilbudet. Dette er viktig for at den nye kommunen kan tilby like gode tjenester til alle innbyggere, uavhengig av hvilken kommune de tilhørte før.

Tar de ansatte med i arbeidet

Ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten vil involveres i hvert delprosjekt. I noen delprosjekter vil også brukere og samarbeidspartnere inviteres med. Noen ansatte får anledning til å bidra direkte i delprosjektene. Ellers kan de ansatte påvirke prosessen gjennom å delta aktivt på møter i sin egen linjeorganisasjon, eller ved å kontakte tillitsvalgte.

Rune mener at det mest spennende ved å være prosjektleder er å få jobbe sammen med mange dyktige mennesker. I høst settes det full fart på arbeidet i de ulike delprosjektene og vi kan se frem til en hektisk periode med mange spennende prosesser.

Forfatter: Elin Osnes Strand
Publisert: 08.08.2018 11:04