Praktisk juss i byggingen av ny kommune

Hva vil det si at kommunesammenslåing er en virksomhetsoverdragelse, og hvordan gjennomfører man prosessen på best mulig måte for de ansatte? Dette og mer til fikk ledere, prosjektledere og tillitsvalgte fra alle tre kommunene lære mer om på et møte fredag 17. august.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Påtroppende rådmann Camilla B. Dunsæd

Programleder og påtroppende rådmann, Camilla B. Dunsæd, åpnet samlingen.

– Dette er en tid for endring og en kommunesammenslåing er noe som berører alle ansatte, særlig de som innehar en lederrolle i dag. Det er derfor viktig at det ligger klare rammebetingelser for jobben med innplassering/ansettelser som skal gjøres fremover, understreket hun.  

Alle skal med

Camilla presiserte at det allerede er vedtatt at ingen ansatte i dagens tre kommuner skal miste jobben som følge av kommunesammenslåingen - og at ingen skal gå ned i lønn.

­­­– ­ Alle er med videre, men vi må være forberedt på at noen kan få endringer i stillingsinnhold og arbeidssted, forklarte Camilla.  Vi skal bygge en helt nye kommune og det innebærer at det blir endringer. Nye Kristiansand satser for eksempel sterkere på innbyggerdialog og samskaping enn det har vært gjort i de tre gamle kommunene.  Det betyr at vi skal jobbe annerledes enn vi gjør i dag på dette området. Det vil også være færre ledere i nye Kristiansand enn det er ledere i de tre gamle kommunene. Fellesnemnda har vedtatt at det skal være omtrent like mange arbeidsplasser på rådhusene i nye Kristiansand som i dagens kommuner, men det vil ikke være akkurat de samme arbeidsoppgavene og noen av de ansatte må skifte arbeidssted.

Nybrottsarbeid

– Det å bygge ny kommune er noe helt nytt for oss alle, og det er noe vi sannsynligvis ikke kommer til å være med på flere ganger. Det er derfor godt å kunne lene seg til eksperthjelp, slik at vi kan gjøre en grundig og mest mulig korrekt jobb, understreket Camilla før hun gav ordet til advokat Jarl Borgvin Dørre fra Advokatfirmaet Hjort.  

Advokat Jarl Borgvin Dørre fra Advokatfirmaet Hjort

Juridiske avklaringer

Dørre var invitert for å gi deltakerne en innføring i de ulike fasene av virksomhetsoverdragelsen, med utgangspunkt i Asker kommune sin rykende ferske omstillingsveileder. Dette er et dokument som beskriver omstillingsprosessen i sammenslåingen steg for steg.

– Det å slå sammen tre kommuner er formelt en virksomhetsoverdragelse i kommunesammenheng og dermed er det arbeidsmiljølovens § 16 som er det rettslige utgangpunktet. I tillegg gjelder blant annet forvaltningsloven, hovedtariffavtalen for KS § 3.4, omstillingsavtalen og prinsippene for sammenslåing som er vedtatt av fellesnemnda , forklarte Borgvin Dørre. 

Han vektla særlig fire overordnede punkter som nødvendige for en god prosess: 1. En åpen og tillitsvekkende prosess, 2. et godt forarbeid med vurderinger, drøftelser og kartlegging, 3. forsøk på å finne frivillige løsninger og sist, men ikke minst; 4. God dokumentasjon av prosessen.

Dørre tok spørsmål fra salen på strak arm, og klargjorde en rekke juridiske spørsmål som meldte seg i løpet av samlingen.

– Det ligger i en virksomhetsoverdragelse at alle ansatte vil kunne fortsette et ansettelsesforhold og sin lønn fra tidligere arbeidsgiver, men at det kan skje mulige endringer i stillingsinnhold, tittel og lokalisering, poengterte han.

Ledere, prosjektledere og tillitsvalgte deltok på møtet og fikk svar på praktiske og juridiske spørsmål.

Medvirkning og informasjon

I følge Dørre er det viktig at alle ansatte får den informasjonen de har behov for, og at de får mulighet til å medvirke i løpet av prosessen. Dette vil blant annet skje gjennom kommunikasjon fra programmet i diverse kanaler, samt ved at tillitsvalgte deltar og bidrar i drøftingsmøter underveis. I tilfeller der arbeidsmiljøet blir påvirket vil også saker bli behandlet i arbeidsmiljøutvalget der verneombudene er representert.

– Selv om de fleste ikke vil oppleve de største endringene i sin arbeidshverdag, er det nok likevel viktig for dem å vite hva som skjer. En god informasjonsflyt til de ansatte kan bidra til å skape trygghet, sa Dørre

Skal utarbeide omstillingsveileder for nye Kristiansand

Dørre har bidratt i arbeidet som er gjort i nye Asker kommune. Der har de utarbeidet en omstillingsveileder som både ledere og ansatte kan støtte seg til i den praktiske gjennomføringen av omstillingsarbeidet. Dette dokumentet beskriver viktige grunnprinsipper og bidrar til at alle parter kan få samme forståelse av hva som skal skje.

Også i nye Kristiansand er det planlagt å utarbeide en tilsvarende omstillingsveileder. Dette arbeidet vil inngå i prosjektet Organisasjon, personal og stab.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 27.08.2018 09:01