Positive forventninger til nye Kristiansand kommune

Andre prosjektsamling for feltet helse og sosial ble gjennomført 7. og 8. mars på Rosfjord Strandhotell. Der møtte prosjektlederne Elisabeth Engemyr og Bjarte Austvik fra programmet nye Kristiansand kommune kommunalsjefer, virksomhetsledere og enhetsledere, tillitsvalgte og verneombud fra Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Programmet nye Kristiansand kommune og prosjektlederne for helse- og sosialfeltet hadde behov for tilbakemeldinger og løsningsforslag til planleggingsarbeidet i bygging av den nye kommunen. På planen stod diskusjon og gruppearbeid om tre temaer:

  1. Steds-  og stedsuavhengige tjenester. Hvilke tjenester er avhengige av å ligge et spesielt sted, og hvilke er ikke det?
  2. Fagutvikling og innovasjon. Hva skal satses på og hvor bør arbeidet plasseres?
  3. Harmonisering og standardisering av tjenester. Hva er ulikt i de tre kommunene, og hvordan kan tjenestene best harmoniseres?

Nyttig samling

I følge Bjarte Austvik, prosjektleder for Helse, sosial, NAV og forebygging, var det veldig gunstig å møte alle lederne og kunne jobbe sammen på tvers over to dager. Det kom særlig inn mange gode innspill på harmonisering av tjenester.

– Det er stor ulikhet mellom kommunene med tanke på organisering, prioritering og nedslagsfeltet til tjenestene. For eksempel kan en tjeneste være delt i en kommune og samlet i en annen. Derfor er det en krevende jobb å harmonisere dem, forklarte Bjarte.

Prosjektlederne fikk gode innspill til hvilke avhengigheter som finnes på tvers av tjenester og sektorer, og det ble besluttet hvilke arbeidsoppgaver som må prioriteres i prosessen med å bygge ny kommune. De opplever at de har fått konkret hjelp til å fasilitere veien videre.

Leder i prosjektstyret, Brede Skaalerud, som er kommunalsjef for helse og omsorg i Songdalen.

De tre kommunalsjefene for helse - og omsorg i dagens kommuner brukte også arenaen flittig til å få innspill. De var aktive og ønsket forslag fra fagfolkene både gjennom en økt der de kom med sine meninger, og gjennom arbeid i grupper.

God stemning under gruppearbeidet

Hovedtillitsvalgte fra Songdalen, Bente Uldal, samstemmer med Bjarte Austvik om at dagene var nyttige. –Prosjektlederne hadde lagt opp et bra program, med mye gruppebasert arbeid, noe som ga mulighet til kjennskap på tvers av kommune, etat/enhet. […] Prosjektstyret fikk mange innspill fra lederne, som vi kan ta med i videre arbeid.

Programleder Camilla Dunsæd deltok torsdag 8. mars og holdt en innledning der hun presenterte sine tanker, visjoner og oppgaver for nye Kristiansand. Dette ble tatt veldig godt imot av deltakerne.

Positive forventninger til ny kommune

Både prosjektledere og deltakere opplevde samlingen som positiv og nyttig. –Vi opplevde samlingen som veldig bra, med fine rammer på Rosfjord og god stemning blant deltakerne. Det var hyggelig å se at det er en positiv forventning om at den nye kommunen kommer til å bli bra. Det er ikke tre kommuner som sitter med armene i kryss og er skeptiske. Alle tre kommunene ønsker at dette skal bli bra for innbyggerne, sa Bjarte Austvik.  

– Det var et veldig fint samarbeidsklima, hvor det ble bygd nye relasjoner. Mitt inntrykk er at alle ønsker hverandre vel, konkluderte hovedtillitsvalgt Bente Uldal.

Forfatter: Elin Osnes Strand
Publisert: 16.03.2018 13:59