Påskehilsen fra Camilla

Nedenfor følger en påskehilsen fra programleder og fremtidig rådmann i nye Kristiansand, Camilla B. Dunsæd.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Påskeegg

Årets første tre måneder har vært veldig innholdsrike for oss som jobber med å bygge nye Kristiansand. Nå er det godt å kjenne at våren er i anmarsj, selv om snømengder og temperaturer fort kunne tilsi at vi var i februar.

Jeg vil bare benytte anledningen til å si tusen takk for den solide innsatsen som mange av dere har lagt ned så langt i arbeidet med kartleggingen av dagens tre kommuner. Jobben dere har gjort danner et viktig utgangspunkt for grunnlagsdokumentet som er utarbeidet av programsekretariatet og ble sendt ut til høring hos de tillitsvalgte nå rett før påske.

Hensikten med dette felles grunnlagsdokumentet er å få økt kjennskap til hvordan vi jobber i dag gjennom et felles kunnskapsgrunnlag, sikre sammenheng og prioritering på tvers av fag og organisatoriske inndelinger i det videre arbeidet med å bygge ny kommune, og å sjekke ut om de politiske føringene som er lagt gir gode nok rammer for videre arbeid.

Et annet viktig stykke arbeid er forslaget til overordnet organisering i nye Kristiansand, altså hvordan rådmannens ledergruppe skal se ut, og hvilke sektorer kommunen skal være organisert i. Dette arbeidet har involvert både tillitsvalgte, rådmennenes ledergrupper fra hver kommune og prosjektstyrene. Vi har lagt frem en rapport som er sendt ut på høring. Lenke til rapporten finner du her.

Rekruttering av kandidater til ledergruppen i den nye kommunen er i full sving, og jeg ser frem til å få et godt team på plass i løpet av mai. Den nye storkommunen vil ha en rekke spennende oppgaver og roller å fylle i årene fremover, både på toppledernivå og lenger ned i organisasjonen.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god påskehøytid, enten dere går våren i møte hjemme på terrassen eller drar langt til fjells. Selv ser jeg frem til å bruke tid sammen med venner og familie og lade batteriene slik at jeg er klar til å gyve løs på de mange spennende oppgavene som venter etter påske.

Camilla Dunsæds signatur

Bildet viser skispor i vakkert vintervær

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 27.03.2018 12:11