Overordnet administrativ organisering er nå vedtatt

I dag har programleder fattet endelig vedtak om overordnet administrativ organisering av nye Kristiansand kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedtaket innebærer at programleders notat fra 7. september står uforandret. Her ser du hvordan organisasjonskartet for nye Kristiansand blir.

– Siste møte i arena for drøfting fant sted mandag 24. september. Der ble de siste innspillene behandlet. Det fremkom gode momenter som programledelsen vil være oppmerksomme på i det videre arbeidet. Det kom imidlertid ikke frem nye elementer som var tungtveiende nok til å endre det foreløpige vedtaket fra september, understreker programleder Camilla B. Dunsæd.

Det har kommet høringsinnspill fra ansatte i to runder, og mange av innspillene har vært relatert til samme fagområder. Innspillene fra første runde ble tatt med videre i prosessen.

Informasjon gitt tidligere

Fredag 7. september ble et nyhetsbrev fra programleder, oppdatert presentasjon, saksnotatet fra programleder og de 72 høringsinnspillene publisert på nye Kristiansand sine hjemmesider på siden For ansatte. Parallelt fikk de ansatte i kommunene samme informasjon på e-post fra sin rådmann.

Prosessen fram mot beslutning

– Innspill fra tillitsvalgte og ansatte er tatt hensyn til underveis i prosessen. De 72 innspillene som kom i august førte til noen konkrete endringer. Eksempler på dette er voksenopplæring, kvalitetssystem, frisklivssentralen, kommuneadvokat, samt samling av sektorovergripende rådgiverfunksjoner.

ROS-analyser har også blitt benyttet i prosessen etter innspill fra tillitsvalgte og vernetjenesten.

Arena for drøfting

De tillitsvalgte spilte inn noen punkter i et saksnotat til drøfting av overordnet administrativ organisering i forkant av det siste møtet. Punktene kan du lese her.

Ønsker du å vite mer om drøftingsmøtene som har vært til nå, kan du lese referat fra Arena for drøfting som publiseres fortløpende på sidene til nye Kristiansand.

 

Hva vil skje videre i høst?

Nå starter arbeidet med å beskrive resten av organisasjonsstrukturen. Hvordan skal de ulike kommunalområdene organiseres, og hvor mange ledernivåer skal det være? Hvor mange lederstillinger skal vi ha, hvordan skal stabs- og støttefunksjoner være organisert og hvordan skal vi sikre samhandling på tvers? Dette arbeidet forventes ferdigstilt i begynnelsen av november. Det vil bli organisert workshoper for hvert direktørområde.

Mer informasjon om å bygge ny kommune og hva som skjer videre denne høsten som vil påvirke deg som ansatt finner du på nye Kristiansand sine hjemmesider under For ansatte.

 

 

 

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 25.09.2018 10:32