Organisering av neste ledernivå

I forrige uke gjennomførte alle direktørene workshoper om organisering av ledernivåene i nye Kristiansand. Et revidert forslag gikk ut på høring til de tillitsvalgte i dag.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fra venstre: Kjell A. Kristiansen, Ragnar Evensen, Wenche P. Dehli, Torbjørn Urfjell, Brede Skaalerud, Camilla B. Dunsæd, Terje Fjellvang og Kristin E. Robstad (foto: Ragna Marie Henden)

Forslaget kan du lese her. PowerPoint-vedlegg til saken med samtlige organisasjonskart finner du her.

– Denne uka har vi i programledelsen jobbet videre med organisasjonsstrukturen og gått gjennom innspillene fra forrige uke. Deltakerne som deltok på workshopene var engasjerte og det kom mange nyttige momenter opp. Som et resultat har vi gjort noen endringer på organisasjonsstrukturen, sier påtroppende rådmann Camilla Dunsæd.

Drøfting 2. november

Drøftingen med de tillitsvalgte finner sted i arena for drøfting 2. november. Denne datoen skal også utkast til omstillignsveileder drøftes. Dette dokumentet er et praktisk verktøy for ledere som bidrar til en åpen og ryddig prosess. Utkastet finner du her.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 19.10.2018 15:25