Organisasjonsstruktur og videre innplassering

Nå er det bestemt hvordan organisasjonsstrukturen skal bli for de neste nivåene i nye Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Programleder Camilla B. Dunsæd

 – På de øverste tre nivåene (direktører, kommunalsjefer og enhetsledere) er både organisasjonsstrukturen fastsatt og de aktuelle lederne er innplassert, forklarer programleder og påtroppende rådmann, Camilla B. Dunsæd. – Nå er det også besluttet hvordan den videre strukturen i organisasjonen skal se ut på de neste nivåene (nivå fire og fem). Det vil i praksis si avdelingsledere, nivået under, og noen rådgivere. Dette gjelder kun de rådgiverne som kommer til å rapportere til kommunalsjefer og direktører i ny kommune.

Kartlegging 

– Det som ennå ikke er avklart er hvilke konkrete ansatte som blir innplassert i de forskjellige rollene på avdelingsnivå og nivået under i den nye strukturen, sier Dunsæd.

Mandag 1. april starter innplassering fase to med kartlegging av aktuelle ledere. Omtrent parallelt med denne prosessen starter også et arbeid med innplassering av resten av de ansatte, inkludert rådgivere i dagens kommuner.

Nøyaktig hvordan denne parallelle prosessen skal foregå kommer det mer informasjon om senere.

Avklarte saker

De tillitsvalgte har hatt informasjons- og drøftelsesmøter i uke 13 og en rekke saker er nå avklart. Dette gjelder blant annet:

Tillitsvalgte Vibeke Wold Sunde (Akademikerene) 

  • Omstillingsveileder
  • Utvalgskrets og utvalgskriterier
  • Korrigeringer i mal for stillingsbeskrivelse
  • Stillingsbeskrivelser
  • Ny tidslinje
  • Informasjonsplan (kommunikasjonsplan) for resten av innplasseringen
  • Lokalisering fase 1
  • Organisering av stabs- og støttefunksjoner

 Bildet viser forslag til tidsplan for innplassering

Mer informasjon og ytterligere detaljer om disse dokumentene og sakene følger etter hvert.

 

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 29.03.2019 07:41