Ønsker en tett dialog med de kommunale selskapene

I midten av juni avholdt digitaliseringsprosjektet informasjonsmøte for de kommunale selskapene. De berøres også av kommunesammenslåingen, og endringene den medfører.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


─ Det er viktig for oss å ha denne tette dialogen med de kommunale selskapene, slik at de opplever å ha den informasjonen de trenger, forklarte prosjektleder for digitaliseringsprosjektet, Kari Røskaft. 

Formålet med møtet var å gi selskapene et innblikk i den pågående migreringsprosessen. I tillegg ble viktige milepæler og aktiviteter gjennomgått.

 

Ønsker å gi forståelse for prosessen

Delprosjektleder for IKT-systemer, Dagfinn Øksendal, innledet med å gi selskapene et bakteppe om hva migreringen innebærer, samt at han gikk igjennom fagsystemoversikten for selskapene. ─Vi ønsker å gi dere en best mulig forståelse av prosessen, slik at dere kan se hvordan det treffer nettopp deres selskap, forklarte Øksendal. Delprosjektleder Eirik R. Jakobsen orienterte om hvordan den nye IKT-infrastrukturen skal bygges opp, og hvilke følger dette får for selskapene.

Prosjektleder for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap, Nina Hauge, informerte om den formelle prosessen knyttet til avtaler om tjenesteleveranser. ─Dagens avtaler er sagt opp, men ERP-prosjektet vil ta kontakt og initiativ til å få inngått nye driftsavtaler med selskapene, forklarte Hauge. I all hovedsak videreføres innholdet i dagens avtaler. Videre gjennomgikk Hauge den planlagte oppbyggingen av nye Visma ERP-løsning, og viste hvilke selskaper som blir bygget opp på nytt i henholdsvis 2019 og i løpet av 2020.

Enhetsleder for IT, Ingunn Kvivik, ga en live-demonstrasjon av hvordan det nye intranettet «Innafor» er tenkt bygd opp. Hun vektla særlig dette med at løsningen nå skal bli tilgjengelig på mobile flater, da det vil være av stor betydning for mange ansatte i selskapene.

Avslutningsvis orienterte arkivsjef Grete Gavelstad om arkivlovens krav om «Skarpt skille», status for etableringen av det nye sak-/arkivsystemet og hvilke konsekvenser dette vil få for selskapene.

Forfatter: Pernille Ihme
Publisert: 28.06.2019 10:20