Offentliggjøring av planstrategi

Fellesnemnda for nye Kristiansand kommune behandlet 18. desember 2018 forslag til kommunal planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunal planstrategi er et dokument som sier hvilke overordnede planer de tre kommunene skal utarbeide i 2019 og hvilke planer nye Kristiansand skal utarbeide i 2020-2023.  

To faser

Forslaget innebærer at det skal lages kommuneplan for nye Kristiansand i to faser. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi vil starte opp som et samarbeid mellom de tre kommunene i 2019 og sluttføres med vedtak i det nye bystyret i 2020.  Kommuneplanens arealdel utarbeides deretter ved vedtak innen 2022. Oppstart av planarbeidene vil bli annonsert.

Forslaget til planstrategi kan du lese her

Du kan også se dokumentene i de tre kommunesentrene i dagens tre kommuner: i servicetorvet i Kristiansand kommune, Rådhusgata 18, i rådhuset i Søgne kommune og i rådhustorget på Nodeland i Songdalen kommune.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Kjell Sverre Langenes, nye Kristiansand, tlf. 971 52 434

Merknader sendes til nye Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand, eller post@nyekristiansand.no,

innen 28.1.2019.

Forfatter: Grete Sjøholt
Publisert: 10.01.2019 15:11