Offentliggjøring – Klimatilpasningsstrategi nye Kristiansand

Fellesnemnda for nye Kristiansand kommune har, i møte 18.desember 2018, sak 58/18, vedtatt å kunngjøre forslag til klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand. Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Kristiansand skal vedta klimatilpasningsstrategien i mars 2019.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Formålet med klimatilpasningsstrategien er å stake ut kursen for nye Kristiansand kommunes arbeid med klimatilpasning. Spesielt legger strategien grunnlaget for hvordan den nye kommuneplanens arealdel skal møte sannsynlige klimaendringer og påfølgende konsekvenser. Strategien setter kommunens klimatilpasningsmål og spesifiserer fem strategier som underbygger dette målet.

Her kan du lese om forslag til klimatilpasningsstrategi. Forslaget er også tilgjengelig i de tre kommunesentrene: Servicetorvet i Kristiansand kommune, Rådhusgata 18, rådhuset i Søgne kommune og rådhustorget på Nodeland i Songdalen kommune. Strategien offentliggjøres i 30 dager med frist for merknader innen 11.februar.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Kjell Sverre Langenes, nye Kristiansand, tlf 971 52 434. 

Forfatter: Marthe Syvertsen
Publisert: 02.01.2019 15:33