Nytt bystyre konstitueres

Det nye bystyret møtes til konstituerende møte i bystyresalen i Kristiansand onsdag 9. oktober klokka 17.00. På møtet skal det velges ordfører og varaordfører.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nett-TV

Følg bystyrets møter direkte på pc, laptop eller mobil. Du kan også se møtet i ettertid.

Bystyremøtet er åpent for publikum. Møtet overføres også direkte på Kristiansand kommunes nett-TV. 

På denne siden finner du en beskrivelse av Kristiansand kommunes nett-TV, og fullstendig oversikt over årets bystyremøter.

Saker til behandling 9. oktober:

 • Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
 • Godkjenning av saksbehandlingsreglement
 • Godkjenning av reglement for bystyret
 • Godkjenning av reglement for formannskap
 • Valg av formannskap for perioden 2020-2023
 • Godkjenning av reglement for ordfører
 • Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2020-2023
 • Godkjenning av reglement for kontrollutvalg
 • Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023
 • Godkjenning av reglement for delegering av myndighet fra bystyret til kommunedirektør
 • Godkjenning av reglement for valg- og honorarutvalget
 • Valg av valg- og honorarutvalg for perioden 2019–2023
 • Godkjenning av reglement for klagenemnda
 • Valg av klagenemnd for perioden 2019–2023
 • Valg til KS Agder fylkesmøte for perioden 2019–2023
 • Godkjenning av reglement for nærings- og eierskapsutvalget
 • Godkjenning av reglement for oppvekstutvalget
 • Godkjenning av reglement for helseutvalget
 • Godkjenning av reglement for kulturutvalget
 • Godkjenning av reglement for by- og stedsutviklingsutvalget
 • Godkjenning av reglement for organisasjonsutvalget
 • Godkjenning av reglement for seniorrådet
 • Godkjenning av reglement for råd for funksjonshemmede
 • Godkjenning av reglement for ungdommens bystyre

Sakspapirer

To bystyrer fram til nyttår

Bystyret 2019

Disse ble valgt til bystyret ved valget i 2019

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 07.10.2019 14:30