Næringslivet tror på ytterligere vekst

- Jeg tror sammenslåingen vil gi et bedre og sterkere fagmiljø, men håper den gode kulturen vi i dag kjenner fra Songdalen ikke forsvinner, sier André Kjetså i Mjåvann Industriområde.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


André Kjetså, utbygger på Mjåvann Industriområde (foto: Nicolai Prebensen).
Vi ser fram til sammenslåingen og håper det vil gi ytterlige vekst for det lokale næringslivet. Så håper vi også at en større kommune kan føre til at vi tiltrekker oss flere nasjonale og internasjonale selskaper, sier André Kjetså.

 

Han er en av utbyggerne i industriområdet som ligger i Songdalen kommune. Rundt 1500 mennesker har sin daglige arbeidsplass fordelt på rundt 100 bedrifter, og planen er å doble antall arbeidsplasser de nærmeste ti årene. Området huser alt fra lokal til internasjonal næringsvirksomhet, en type virksomhet Kjetså mener ikke passer inn andre steder i den nye kommunen.

– Større næringsvirksomhet hører hjemme i Sørlandsparken og ”posehandelen” foregår i Kvadraturen. Produksjon, lager- og logistikkvirksomhet passer imidlertid best her på Mjåvann, forklarer han.

Derfor er Kjetså opptatt av at politikerne må være med på å legge til rette for denne type næringsvirksomhet, og trekker fram den allerede vedtatte adkomstveien inn til industriområdet som det viktigste for næringslivet vest for Kristiansand akkurat nå.

– For å sikre sunn vekst i dette industriområdet er det svært viktig at denne veien bygges samtidig med at utbyggingen av E39 starter. Det er det eneste fornuftige, både med tanke på økonomi, utvikling og miljø.

Kan ikke putte gravemaskin på bussen

I dag kjører daglig 6000 kjøretøy ut og inn av området, og Kjetså sier han er spent på om politikerne vedtar oppstart av byggingen av adkomstveien nå, eller om det blir utsatt.

Han legger til at området har arealreserver 50 år fram i tid, men at god tilrettelegging og forutsigbarhet er helt avgjørende for veksten av mellomstor virksomhet i nye Kristiansand.

– Politikerne har sagt at de skal satse på næringslivet vest for Kristiansand, men det er først hvis de vedtar oppstart nå at vi får svar på om de mener alvor. Det snakkes så mye om å bedre kollektivtrafikken, men man kan altså ikke putte en gravemaskin på bussen, sier Kjetså.

Mjåvann industriområde (foto: Kari Anne Candasamy)

En sunn skepsis

Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, forstår skepsisen til Kjetså, og sier det ville være snevert å tro at sammenslåingen er utelukkende positiv for det lokale næringslivet.

– I tiden fram mot sammenslåingen er det uhyre viktig at næringslivet og politikerne jobber sammen for å utvikle en god næringspolitikk. Det stilles allerede høye krav til politikerne som både skal drive egen kommune og forberede en ny, men det er samtidig avgjørende at de lytter til bransjen.

I utgangspunktet mener Osmundsen at en sammenslåing vil løfte næringslivet på Sørlandet, spesielt fordi det er samme bo- og arbeidsmarked og dermed fornuftig med felles politikk. Han er likevel spent på hvordan dagens tre kommuner kommer til å samarbeide om næringspolitikken.

– Utfordringen er å få alle til å være ydmyke og ta med seg det som fungerer bra med næringspolitikken i deres respektive kommuner, men la det andre ligge.

Det kan blir krevende, mener han, spesielt fordi det er ulike drivemåter som kjennetegner de tre kommunene.

– Kristiansand har en offensiv næringspolitikk gjennom Knas, mens Songdalen har tatt all utbygging i privat regi, særlig på Mjåvann, forklarer han.

Tror på større slagkraft

Osmundsen har likevel tro på bedre beslutningsevne og større slagkraft når tre kommuner blir til en, samtidig som han innrømmer at endel av Næringsforeningens medlemmer frykter lengre behandlingstid av saker.

– Sammenslåingen gir større fagmiljøer og dermed økt kompetanse og mulighet for mer forutsigbar næringspolitikk, men det er samtidig viktig at ikke store miljøer øker saksbehandlingstiden. 

Så er han også forberedt på at det kan bli noen utfordringer når én storkommune skal enes om ting som betyr mye for noen og mindre for andre.

– På den andre siden jobber jo næringslivet allerede på tvers av både kommune-
og fylkesgrenser, så jeg har tro på at sammenslåingen vil gagne både næringslivet og befolkningen forøvrig, avslutter Osmundsen.

 

Forfatter: Kari Byklum, foto: Nicolai Prebensen/Kari Anne Candasamy
Publisert: 30.07.2018 08:41