Nærdemokratiet engasjerer

20. mars var politikere samlet til temadag for nærdemokrati og innbyggerinvolvering sammen med representanter for ulike brukerråd for å lære mer om hvordan innbyggere kan involvere seg i demokratiske prosesser i den nye kommunen vår. Det var en interessert og aktiv forsamling som møttes, og det kom mange gode innspill.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det politiske prosjektet for nærdemokrati og innbyggerinvolvering hadde invitert representanter fra seniorrådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådene i de tre kommunene, slik at de kunne komme med innspill til prosjektet. Leder for prosjektgruppa, Arild Ernst Berge fra Søgne Venstre ledet dagen.

En engasjert forsamling deltok. Her ved Marius Arnø, representant fra ungdomsrådet i Søgne, Thormod Mjaaseth, fra eldrerådet i Søgne og Per Kjær fra det politiske prosjektet for nærdemokrati og innbyggerinvolvering.

Professor Morten Ødegård, ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag på UiA, startet dagen med et interessant innlegg om lokaldemokratiet. Det er ifølge ham tre grunnleggende forutsetninger for innbyggerinvolvering: tilgang til informasjon, kanaler for direkte deltagelse, og kanaler for konsultasjonsmulighet. Ødegård viste også til statistikk som viser at nordmenn har stor tillit til systemet, og at de ønsker å bli informert om hva som skjer. Det er likevel færre som ønsker å delta aktivt selv. Innbyggerne ønsker at de folkevalgte skal ta avgjørelser på deres vegne.

Morten Ødegård fra Universitetet i Agder

– I innbyggernes øyne er kommunen først og fremst en tjenesteprodusent, og innbyggerne ser på seg selv som brukere av disse tjenestene 

Ødegård avsluttet innlegget med å fortelle om en dreining i det moderne politiske systemet, der institusjoner i større grad bruker nettverk for å involvere samfunnet i utformingen og utøvingen av politikken.

Lokaldemokratiet i dag

Anne Aunevik, prosjektrådgiver i programmet nye Kristiansand kommune, gav en oppdatering på hvordan nærdemokrati og innbyggerinvolvering blir gjennomført i Søgne, Songdalen og Kristiansand i dag. Hun kunne fortelle at alle kommuner er kjennetegnet av at innbyggerne er aktive i frivillig arbeid og samfunnsutvikling, men at de er ulikheter i hvordan kommunen samarbeider og involverer innbyggere og organisasjoner.

– Det er behov for mer koordinering, oversikt og rutiner i en stor kommune som Kristiansand. I de mindre kommunene er det kortere linjer og nærhet, som gjør at medvirkningen lettere kan skje uten mye planlegging, forklarte hun.

Et viktig likhetstrekk er at alle kommunene har gode systemer for å få tilbakemeldinger fra brukerne. – Det er en faglig dreining i alle tre kommuner mot å fremme egenmestring og mobilisering av brukernes egne ressurser. Dette blir et viktig felles utgangspunkt når tjenestene skal nå slås sammen, understreket Anne.

Programrådgiver Anne Aunevik (arkivfoto)

Nye Drammen er i gang med å bygge en ny kommune, og Kjell Ove Johansen, rådgiver for lokaldemokrati-gruppa i nye Drammen, delte erfaringer med arbeidet så langt. En av deres strategier er dialogmøter, der representanter fra kultur og idrett møter representanter fra administrasjon og politikk for å diskutere lokaldemokratiet. Et godt tips fra ham, var å gå inn i de mest lokale temaene, fordi det er her innbyggernes engasjement er sterkest. – Det er også viktig å finne noe som er felles for kulturen i de gamle kommunene for å bygge tilhørighet til den nye kommunen, understreket han.

Kjell Ove Johansen, rådgiver for lokaldemokrati-gruppa i nye Drammen

Før møtet var over utfordret møteleder Arild Ernst Berge professor Morten Ødegård, til å komme med noen konkrete tips til hvordan man bør arbeide videre med innbyggerinvolvering i den nye kommunen. Noe av det han mente var viktigst, var å engasjere unge mennesker, som jo er de som skal bygge videre på demokratiet i fremtiden. Han understreket også at det er viktig å bringe informasjon ut til folket gjennom internett, aviser og sosiale medier. Ikke minst er det viktig med noen fellesprosjekter for den nye kommunen, slik at man har noe nytt å bygge sammen.

Leder for det politiske prosjektet for nærdemokrati og innbyggerinvolvering  Arild Ernst Berge, var møteleder.

Bjarne Bentsen Lieng og Marianne Trydal Skeie fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hans Otto Lund og Lisbeth Kristiansen fra Kristiansand seniorråd.

Forfatter: Elin Osnes Strand
Publisert: 23.03.2018 09:17