Nå organiseres de neste ledernivåene

Denne uken samler direktørene i nye Kristiansand ledere, rådgivere, tillitsvalgte og verneombud i workshoper som handler om fremtidig organisering av ledernivåene i det enkelte kommunalområde.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Programledelsen har utarbeidet et foreløpige forslag til organisering av de neste ledernivåene, og deltakerne på workshopen blir bedt om å komme med sine synspunkter.

Innspillene fra workshopene munner ut i et foreløpig forslag som skal sendes ut på høring til tillitsvalgte 19. oktober før drøfting med tillitsvalgte finner sted i arena for drøfting 2. november.

Helse og mestring
Kommunalområdet helse og mestring hadde sin workshop om organisering mandag 8. oktober. Prosjekteier og påtroppende direktør for helse og mestring, Brede Skaalerud, ledet samlingen og understreket at hensikten med workshopen var å få innspill til den foreslåtte organiseringen. I forkant av møtet hadde deltakerne fått utlevert et forslag til organisering som skulle diskuteres i grupper i løpet av samlingen.

Forventninger til workshopen
Det var nærmere 70 engasjerte og forventningsfulle deltakere som deltok på workshopen i helse og mestring. Vi snakket med tre av dem.

Brede Skaalerud (påtroppende direktør for helse og mestring):

– Dette er en viktig workshop for å få innspill fra de tre kommunene til det som skal ende opp som organiseringen av området helse og mestring. Synspunktene som kommer opp i dag er det viktig å lytte til, for å få best mulig samhandling innenfor kommunalområdet helse og mestring og et godt samspill med de andre direktørområdene.

 

 

 

Hilde Rørvik, NAV Agder

– Jeg tenker at nå er det en mulighet for alle til å komme frem med sin mening og sine tanker om plassering av kommunalsjefer og enhetsledere i organisasjonen. Jeg er opptatt av NAV sin plassering i den nye organisasjonen. NAV har et så bredt spekter av oppgaver og et så stort samfunnsoppdrag at det er viktig at vi har en sentral plassering.
– Jeg har forventninger til at vi blir hørt og lyttet til og at argumentene vi har kommet med i prosessen blir tatt på alvor.

 

Nelly M. Grapendaal, sektorvernombudet for helse og sosial, Kristiansand

– Denne workshopen er veldig viktig for å få innspill fra de som er berørt. Det er vesentlig med medvirkning i de beslutningene som skal tas, og i dag skal vi få frem noen styrker og svakheter med forslaget som har kommet.
– Jeg har forventinger til at det kommer frem gode argumenter og at ledelsen tar hensyn hvis det viser seg å være farer eller svakheter med det opprinnelige forslaget.

Forfatter: Marthe Syvertsen
Publisert: 09.10.2018 08:31