Med humor og høyt tempo i prosjektlederrollen

Marianne Osmundsen Tronstad er prosjektleder for prosjektet organisasjon, personal og stab i nye Kristiansand. Hun trives med høyt tempo og komplekst arbeid.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Marianne Osmundsen Tronstad, prosjektleder for organisasjon, personal og stab i nye Kristiansand.

Med lang fartstid i Kristiansand Kommune har Marianne god oversikt over de mange elementene som skal på plass for å få en kommune til å fungere. Til vanlig er hun ansatt som enhetsleder for politisk og administrativt sekretariat, og hun har vært ansatt i kommunen siden 1993. I programmet nye Kristiansand opplever Marianne at arbeidet er spennende og sosialt.

 – Det er et stykke norgeshistorie jeg er med på, og jeg opplever at jeg er utrolig privilegert som får være med å bidra, sier hun.

Det er likevel utfordrende å finne nok tid, og Marianne mener det er krevende å bygge ny kommune på relativt kort tid. Det må jobbes med å involvere alle, skape gode arenaer både internt og eksternt, og rett og slett klare å sørge for så korrekte og gode beslutningsgrunnlag som mulig. Programleder, Camilla Dunsæd, som blir vår nye rådmann, skal ta beslutninger om den nye kommunen, og er avhengig av at prosjektene finner frem riktig informasjon til henne.

På spørsmålet om hva hun gleder seg mest til høsten 2018, svarer Marianne at det er vanskelig å trekke frem en bestemt ting.

 – Den ene spennende fasen avløser den andre; Fokus må endres fort fra det ene fagfeltet til det andre. Samtidig er det veldig spennende nå som alle direktørene er tilsatt. I løpet av høsten blir dimensjonering av de ulike tjenestene og kriteriene for stedsuavhengige tjenesteravklart. Det blir da en krevende øvelse og en viktig jobb å få på plass de ulike tjenestene i ny kommune.

Mange oppgaver

Som i de fleste andre prosjektene, jobber også Organisasjon, personal og stab nå med å få oversikt over alle oppgavene som hører til prosjektet.

 – Fokus fremover blir å iverksette oppdragene i bruttolisten, listen over alt som skal gjøres frem til 2020 i prosjektet. Per i dag har jeg definert 23 delprosjekter. På den ene siden skal de ulike tjenesteområdene dimensjoneres og organiseres, på den andre siden skal vi sørge for reglementer, rutiner og avtaleverk samtidig som vi skal ha på plass systemer og strukturer.

I løpet av vårhalvåret har flere delprosjekt blitt satt i gang, blant annet midlertidig arbeidsmiljøutvalg og ansettelsesreglement for den nye kommunen. Det skal også legges frem forslag til hvilke rutiner ny kommune skal ha når det gjelder håndtering av arbeidstakere som ikke lenger kan stå i sin stilling, og hvilke rutiner og system kommunen skal ha, for eksempel når det gjelder kvalitetssystem, internkontroll, HMS og så videre.

 – Jeg har en egen arbeidsgruppe som jobber med lønnskonsekvenser av sammenslåing, og det er en omfattende jobb. I tillegg er fokuset i vår på å lage en plan for håndtering av reglementer og særavtaler.

Trenger hjelp fra de ansatte

Det er hovedsakelig støttetjenester som ligger i prosjektet Organisasjon, personal og stab. For eksempel jobbes det blant annet med  kommuneadvokat, personal, arkiv  og sekretariatsfunksjoner. Dermed berører svært mange av delprosjektene i prosjektet de ansatte direkte, og vil dermed ha spesiell interesse for de fleste. Marianne forklarer at de ansatte blir direkte involvert i første rekke ved å bidra i de ulike arbeidsgruppene til delprosjektene. Det er også tre hovedtillitsvalgte og et hovedverneombud som møter fast til prosjektrådet, sammen med representanter fra arbeidsgiversiden i hver kommune.

 – Det er en stor jobb som ligger foran oss, og det blir en krevende høst. Vi er helt avhengige av kompetansen og innsatsen til de ansatte. Prosjektrådet, som nå ledes av Kjell A. Kristiansen består av faglig dyktige medlemmer. Alle er pragmatiske, løsningsorienterte, veldig opptatte av gode prosesser, og har en god porsjon humor. En kan på mange måter si at mitt motto er: det er aldri bortkasta å gå på jobb.  

Les mer om prosjektet organisasjon, personal og stab.

Forfatter: Elin Osnes Strand
Publisert: 05.07.2018 11:18