Kulturansatte forserte sammenslåingsprosessen

Da kultursektoren i Kristiansand holdt sitt årlige fagseminar nylig, var det for første gang med spesielt inviterte kolleger fra Søgne og Songdalen til stede.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


– En god idé 

Gunn Heidi Gabrielsen, enhetsleder for Kultur og inkluderingsenheten i Songdalen kommune, og kulturkonsulent i Songdalen kommune Ane Seljeseth, var fornøyd både med seminaret og at de ble invitert og med dagen
– Jeg synes det var en god idé å invitere oss fra Søgne og Songdalen også. Flott å bli invitert, sier Gunn Heidi Gabrielsen, enhetsleder for Kultur og inkluderingsenheten i Songdalen kommune. Hun mener det er svært nyttig å samles på tvers av kommunene tidlig i sammenslåingsprosessen.

– Det er kjempeviktig å få satt i gang dialog og bli kjent med hverandre så tidlig som mulig. Vi er jo de minste her, og vi har noen ting som vi synes er bra og vil ha med videre, samtidig som vi ønsker å lære av hvordan de andre arbeider.

Kulturdirektør i Kristiansand kommune, Stein Tore Sorthe, samler hvert år sine ansatte til en dag bestående av mat, hygge og faglig påfyll. I år ville han også invitere kollegaer fra kulturfeltet i de to kommunene som snart skal bli en ny kommune sammen med Kristiansand.

– Dette var en fin anledning til at vi som jobber på kulturfeltet i de ulike kommunene kunne treffe hverandre. Nå er vi i gang med prosessen, og da er det fint å få noen ansikter å forholde seg til, sier Sorthe.

Omvisning på Samsen

Ola Røyseland (t.v) og Nina Malmgren informerer de besøkende om Samsens filmverksted.
De som hadde lyst, startet dagen med en omvisning på Samsen kulturhus. Enhetsleder ved Samsen, Nina Malmgren, og avdelingsleder Tor Egil Vaule Andersen stod for omvisningen i bygget, som tidligere var et slaktehus. Det er nå et av Norges største kulturhus for ungdom og inneholder alt fra kafe, klatrevegger, filmverksted, tekstilverksted, øvingsrom og treningsanlegg for parkour (for å nevne noe). Dette ble satt pris på av de fremmøtte.

– Jeg har vært innom Samsen før, men det er flott å se hva de har her, sier Ane Seljeseth, kulturkonsulent i Songdalen kommune.

Innovasjon og samskaping

Direktør ved Sørlandet kunstmuseum, Reidar Fuglestad, holdt inspirerende foredrag for mer enn 120 kulturansatte i Kristiansand, Søgne og Songdalen på Samsen fredag 24. november.
Etter omvisningen ble det servert deilig suppe fra kafe Natmanden, før det var klart for foredrag med temaet «Innovasjon og samskaping». Reidar Fuglestad, direktør ved Sørlandets Kunstmuseum, var først ut. Han fortalte blant annet om viktigheten av å ha ambisjoner, og det å være interessert i å prestere. Fuglestad lærte også de fremmøtte at man ikke skal være så redd for å feile.

– Tolerer feil. Den som aldri feiler, gjør for lite, sa han og fortsatte: – Til ledere gjelder det å delegere myndighet, ikke ansvar. Den som får myndighet, tar ansvar.

Folk flest tilbringer mye tid foran diverse skjermer i løpet av en dag, og mange av oss stiller oftere spørsmål til Google enn til de vi har en relasjon til i hverdagen.

Berta Lende Røed, daglig leder av Fuel It AS, snakket om viktigheten av den gode samtalen, både på jobb og privat.

– Vi må ta vare på de relasjonene vi har. Ensomhet er svært ødeleggende for mange mennesker, sa Lende Røed. Det var nok flere som gikk tankefulle hjem etter hennes foredrag.

– Veldig gøy

 

Magnar Haugland (t.v.), Roar Borøyd og Marianne Laukvik var tre av seks fornøyde påmeldte fra Søgne kommune
– Jeg synes det var veldig gøy, og to interessante foredrag, sier Magne Haugland, kulturrådgiver i Søgne kommune. Søgne kommune hadde seks ansatte til stede på Samsen, og Haugland fikk støtte av sine kolleger.

– Det er gøy å bli kjent med andre. Jeg synes det er dumt å vente for lenge med sammenkoblingen av kommunene, så dette var hyggelig, sier Marianne Laukvik, leder av kulturenheten i Søgne kommune.

Forfatter: Margrethe Saga (tekst og foto)
Publisert: 29.11.2017 10:20