Kom med innspill til kunstprosjekt på rådhuset

Med ny kommune skal kunsten på rådhuset i Kristiansand oppdateres. Agnete Erichsen er engasjert til å lage en plan for utsmykkingen som forteller noe om den felles identiteten til nye Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kunstfaglig prosjektleder, Agnete Erichsen ønsker innspill til utsmykking av rådhuset (Foto: Vera Lid)

Sammen med den politiske prosjektgruppa som jobber med symboler, skal Agnete Erichsen lage en kunstplan for rådhuset i nye Kristiansand. Hun er kunstfaglig prosjektleder, og har fått en kort frist for å ferdigstille planen. En søknad om midler til KORO (statens fagorgan for kunst i offentlige rom) skal være klar til 1. september. Det er innvilget midler fra både nye Kristiansand og de tre eksisterende kommunene til prosjektet.

Erichsen er opptatt av man i prosessen med kunstprosjektet i rådhuset, skal hente inspirasjon fra identitet og visjoner som fra før finnes i hver av de tre kommunene. Dette vi i sin tur kunne danne et godt idégrunnlag for det endelige utsmykningsarbeidet.

– Det hadde vært fint om folk som bor i de tre kommunene kommer med historier som forteller noe om vår felles identitet, og som kan inspirere kunstplanen vi lager, sier Erichsen. Hun etterspør derfor innspill fra de tre kommunene rundt spørsmålet: Hvilke visjoner, historie og identitet fra din kommune ønskes tatt med videre i ny kommune?

Kulturkontorene og historielagene i alle tre kommuner er særlig bedt om innspill, men prosjektleder Erichsen vil gjerne ha innspill fra alle innbyggere som kunne tenkes å ha en historie eller refleksjon å dele.

– Hvem som helst kan komme med innspill. Ikke til konkret kunst, men til idéer vi kan bygge videre på, sier hun. Innspillene sendes på epost til prosjektleder for kultur, frivillighet og innbyggerdialog: iren.molokken@kristiansand.kommune.no.

Forfatter: Elin Osnes Strand
Publisert: 09.07.2018 09:54