Julehilsen fra Camilla

Her følger en kort julehilsen fra programleder og påtroppende rådmann, Camilla B. Dunsæd.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?
Å puste på ei stund

At høst og førjulstid kan være hektisk vet vi, men jammen har det vært spesielt mye å gjøre denne høsten. Mange har brettet ermene for å bake sju sorter kommunalområder og alle andre forberedelser som må til for å finne leia til nye Kristiansand. Vi har møttes, drøftet, kartlagt og bygd. Nå er det tid for å puste på ei stund og å søke andre fellesskap enn de vi finner på jobben. Mange er på jobb og vakt gjennom jula, men de fleste får ei velfortjent pause fra hardt arbeid den neste uka før vi møtes til nye drøftinger, innplasseringer og flytteplaner i det nye året.

Ett år igjen!

2018 har vært et spennende og travelt år, og mye av jobben vi har gjort har handlet om å legge grunnlaget for det som skal skje i 2019.

I løpet av 2018 har vi fått visjoner og mål for bygging av ny kommune på plass. Politisk organisering er besluttet, det samme gjelder omstillingsavtale og overordnet administrativ organisering. I slutten av mai var lederteamet på plass, med unntak av ledergruppa for kultur, frivillighet og innbyggerdialog, som kom på plass i slutten av juni.

Før sommeren ble det besluttet at byvåpenet fra Kristiansand skal videreføres i ny kommune, og denne høsten startet arbeidet med å få på plass ny grafisk profil. I november ble det besluttet at KKP skal videreføres som pensjonskasse for den nye kommunen. Samme måned ble organisasjonsstrukturen for nivå 2 og 3 i den administrative organisasjonen endelig vedtatt. Arbeidet med lokalisering av arbeidsplasser og tjenester er i full sving, og forslaget til prosess og rammer for dette arbeidet har også blitt vedtatt av fellesnemnda. En endelig plan vil foreligge i mai.

Kartlegging og omstilling

Desember har vært en ekstra hektisk måned, ikke minst for ledere i dagens kommuner som har gjennomført til sammen 200 kartleggingssamtaler av ledere på nivå to og tre. Et eget ressursteam har bistått i arbeidet, og i januar fortsetter prosessen ved at den enkelte direktør skal gjennomføre en rekke omstillingssamtaler med ledere som er aktuelle for stillinger på nivå to og tre.

2019 vil garantert bli både spennende og utfordrende. Men før vi kommer så langt vil jeg si tusen takk for innsatsen i 2018. Julen er en fin anledning til å senke tempoet og gjøre noe hyggelig sammen. Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år!

Med vennlig hilsen                                    

 

Camilla Dunsæd


Forfatter: Marthe Syvertsen
Publisert: 20.12.2018 08:46