Jan Oddvar Skisland valgt til ordfører

Jan Oddvar Skisland (Ap) er valgt til ordfører i nye Kristiansand, mens Erik Rostoft (Tverrpolitisk Folkeliste) er ny varaordfører.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det var rift om å få intervjue ny ordfører og varaordfører etter valget i bystyret onsdag. Her er varaordfører Erik Rostoft (t.v.) i intervju med Fædrelandsvennen, mens ordfører Jan Oddvar Skisland snakker med NRK.

Valgene skjedde under bystyrets konstituerende møte 9. oktober 2019. Begge ble valgt med stemmene fra 36 av de 71 representantene i det nye bystyret.

Det var Ap, MDG, SV, Folkelista, Sp, Rødt og fire uavhengige (utmeldte fra Demokratene) som stemte for Skisland og Rostoft som ordfører og varaordfører.

Under ordfører-voteringen fikk Jørgen Haugland (KrF) 29 stemmer. Vidar Kleppe (Dem) fikk 6 stemmer.
Renate Hægeland (H) fikk 29 stemmer da det ble votert over hvem som skulle bli varaordfører, mens Vidar Kleppe fikk 6 stemmer.

Takket og gratulerte

Etter at ordførervalget var over ble fellesnemnda avviklet, og Harald Furre takket av som leder av fellesnemnda og gratulerte Skisland.
– Da er jobben gjort som leder av fellesnemnda for nye Kristiansand. Den nye kommunen er nå et skritt nærmere realisering. Nye politikere er valgt, og et nytt bystyre er satt. Gratulerer til alle med en plass i denne sal. Etter et spennende valg, og en noe turbulent ettervalgsperiode, har storkommunen nå også fått ny ordfører; Jan Oddvar Skisland. Gratulerer!, sa Harald Furre.

Harald Furre måtte gå av som ordfører under bystyrets konstituerende møte onsdag 9. oktober. Han mottok stående applaus av det nye bystyret som skal lede den nye kommunen Kristiansand

I sin hilsen takket han for godt samarbeidsklima og stor takhøyde i fellesnemnda.
– Vi har lagt til grunn at vi vil hverandre vel, og at det er i fellesskap vi finner fram til de beste løsningene. Jeg håper denne måten å samhandle på i politikken blir stående som inspirasjon for arbeidet vi nå starter i det nye bystyret, sa Furre.
Han pekte også på at han er trygg på at kommunesammenslåingen vil bli til gavn for innbyggere, frivilligheten og næringslivet.

– Med sammenslåingen befester Kristiansand vår posisjon som Norges femte storby. Men det krever aktiv innsats fra mange parter å få fram i nasjonal sammenheng alt det fantastisk spennende som skjer i Kristiansand. Vi har et næringsliv i verdenstoppen. Vi har kompetanse i vår region som kan bli drivende for å få til det grønne skiftet. Vi har et dynamisk universitet som spiller på lag med regionen. (...) Jeg håper vi fortsetter å være en skapende og ambisiøs kommune som vil mer – hele tiden til det beste for regionen og alle som bor her, sa Harald Furre, som fortsetter som ordfører i dagens Kristiansand fram til nyttår.

Den nyvalgte ordføreren takket Harald Furre for innsatsen som leder av fellesnemnda.

– Takk for jobben du har gjort i fellesnemnda. Det er lagt et usedvanlig godt grunnlag, og vi skal sammen bære arbeidet videre. Tusen takk til deg som har ledet arbeidet på en veldig god måte, sa Jan Oddvar Skisland.

To bystyrer fram til nyttår

Formannskapet

Eva Ottosen fra administrasjonen samler inn stemmer under valget til medlemmer av formannskapet. Stemmesedlene legges i tradisjonsrike stemmeurner i messing, som kun brukes i bystyresammenheng.Det nye bystyret valgte også formannskap på det konstituerende møtet.
Disse 15 ble valgt inn i formannskapet:

Arbeiderpartiet
Jan Oddvar Skisland
Mette Gundersen

Miljøpartiet De Grønne
Hildegunn Tønnessen Schuff
Mira Svartnes Thorsen

Sosialistisk Venstreparti
Mali Steiro Tronsmoen

Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand
Erik Rostoft

Senterpartiet
Reidar Heivoll

Uavhengige
Roy Fardal

Høyre
Renate Hægeland
Ida Grødum
Terje Øydne Pettersen

Kristelig Folkeparti
Jørgen Kristiansen
Tove Christine Welle Haugland

Demokratene
Vidar Kleppe

Fremskrittspartiet
Stian Storbukås

Det ble til sammen behandlet 25 saker på det konstituerende bystyremøtet. Over halvparten av sakene var godkjenning av reglementer for politiske utvalg for den nye kommunen. I tillegg ble kommunestyrevalget godkjent.

Sakskart

Nett-TV

Nytt ordførerkjede

Leder av fellesnemdas komite for symboler, Egel Terkelsen (FrP), overrekker nyvalgt ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) det nye ordførerkjedet for den sammenslåtte kommunen Kristiansand. Foruten Kristiansands uforandrede byvåpen, har kjedet motiver som en sol (steinalderkvinnen Sol) og hellevardene i Ny-Hellesund fra Søgne. Fra Songdalen er meandermønsteret i elva Sygna og eikenøttene fra det nåværende kommunevåpenet med. Ordførerkjedet er laget av smykkekunstner Alida Rudjord.

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 09.10.2019 21:07