Jakter på gode løsninger sammen med innbyggerne

Kristiansand henter inspirasjon fra Danmark for å samhandle enda bedre med innbyggerne.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

– Vi vet at framtida ser annerledes ut. Vi kommer til å få mer sammensatte samfunnsutfordringer og mer nettverksorienterte samfunn. Det er flere som vil trenge hjelp fra kommunen. Derfor må vi tilby hjelp på en annen måte enn nå. Hvis vi fortsetter å drive som i dag, vil det verken være nok penger eller nok personell. Det store samfunnsoppdraget vårt er å bygge en kommune som er bærekraftig for framtida, sier Camilla B. Dunsæd, programleder og påtroppende rådmann i nye Kristiansand.

En av løsningene på denne utfordringen er å involvere innbyggerne i større grad. Ordet samskaping går igjen i Dunsæds retorikk.

– En kommune er til for innbyggerne, og jeg mener at vi i større grad må ta dem med på råd før avgjørelser tas. En «samskapingskommune» er en kommune som lager løsninger sammen med innbyggerne, en kommune som spør «Hva kan vi få til i felleskap?» sier den kommende rådmannen.

 

Ser til Danmark

I arbeidet med å bygge en moderne og velfungerende kommune ser nye Kristiansand til Danmark for inspirasjon. Her har flere kommuner hatt suksess med å involvere innbyggerne, og Dunsæd ser for seg en lignende modell i sørlandshovedstaden. De kaller det kommune 3.0.

– Vi begynte med kommune 1.0, den gangen formannskapsloven kom i 1837. På den tiden var det en ovenfra-ogned- holdning fra kommunen, og innbyggerne sto litt med lua i handa. De siste årene har det vært et servicetilbud, kommune 2.0, hvor kommunen bærer innbyggerne gjennom livet. I kommune 3.0 ser vi på innbyggerne som en ressurs. Vi skal få ting til sammen. Vi skal bruke kompetansen og ressursene som finnes ute i samfunnet til å skape et godt samfunn for innbyggerne, forklarer Dunsæd.

Hun ser for seg at engasjerte innbyggere vil kunne involvere seg i de sakene som er viktige for dem, og samarbeide med politikere og administrasjonen om å finne forslag til løsninger på forskjellige utfordringer.

– Et eksempel kan være at en bydel har utfordringer med ungdomskriminalitet. Da kan man sette seg ned sammen for å finne ut hva som skal til for å bli kvitt det problemet, forklarer Dunsæd, og påpeker at det i dag også finnes digitale plattformer hvor innbyggerne kan kommunisere med folkevalgte og andre relevante aktører.

– Kommunen må være frampå når det gjelder disse kommunikasjonsflatene, og det er noe jeg veldig gjerne vil få til. Vi er på leting etter nye gode måter å samhandle på, slik at vi kan legge til rette for engasjement, forteller hun.

 

Inspirerende arbeid

Det er bare noen måneder igjen til nye Kristiansand lanseres. Dunsæd forteller at det er god stemning i organisasjonen, og at det meste går etter planen.

– Det er en stor fusjonsprosess, en av de største i landet, med nesten 9000 ansatte og omtrent 9 milliarder i budsjett. Det er svært, men vi har god gang på det som skal være klart til 1. januar 2020. Mange jobber for at det skal bli et godt resultat for nnbyggerne, både når det gjelder det tette og nære - som hvordan vi best organiserer tjenester til barn og familier, og de store globale spørsmålene - som hva vi skal vi gjøre for å oppnå målene i Parisavtalen, forteller Dunsæd.

Hun sitter på kontoret sitt i Kristiansand sentrum, hvor hun fortsatt har mange lange arbeidsdager foran seg det nærmeste halvåret. Det var hun godt forberedt på da hun gikk løs på jobben.

– Jeg får energi av å være en del av dette. Det er veldig spennende å få bygge en ny
kommune som er bærekraftig for framtida. Flere av valgene vi tar vil få betydninger for mange generasjoner etter oss. Det er et stort ansvar, men også veldig inspirerende, sier Dunsæd.

Forfatter: Jan Frantzen
Publisert: 16.08.2019 08:10