Innplasseringen av ansatte er ferdig

De aller fleste fast ansatte er nå innplassert i en stilling i den nye kommunen. –Dette er en stor og viktig milepæl for oss i programmet, sier påtroppende rådmann Camilla B. Dunsæd. Hun retter en stor takk til alle som har vært involvert i dette omfattende arbeidet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


 

Det er tre ting som har vært styrende for innplasseringen: arbeidsgivers behov, gjeldende regelverk og rammer som programleder har blitt enig med de tillitsvalgte om. 

Avklaringer

Totalt er over 9000 ansatte innplassert. Noen venter fortsatt på endelig avklaring. De det gjelder er informert.

Dunsæd understreker at ansatte må være forberedt på at det kan bli endringer i organisatorisk tilhørighet i ny kommune.

Godt samarbeid

Bjørgulv Hamre har ledet ressursteamet som har bistått direktørene med innplasseringen.  Sammen med resten av teamet sitt er han godt fornøyd med det gode samarbeidet som har vært mellom tillitsvalgte, programledelsen og ressursgruppa.

Nye ledere

Det var 619 ansatte som ble kartlagt for lederstillinger i det som tidligere har blitt omtalt som «fase to». Her ser du lenke til en oversikt for hvert kommunalområde som viser de 310 som er innplassert som ledere på nivå 4 og 5 (avdelingsledere og nivået under). Tallet inkluderer også rådgivere som rapporterer til ledere på nivå 1 og 2.

Mange overføres til lignende stillinger

– Svært mange av de ansatte har blitt overført direkte inn i ny organisasjon, forklarer Dunsæd. – Dette gjelder for eksempel ansatte som jobber i stedbundne tjenester som skoler, biblioteker, fritidstjenester, barnehager, SFO og sykehjem. Andre eksempler på stillinger som overføres direkte er merkantile stillinger som blant annet ansatte på lønn, kemner, regnskap og innkjøp.

8. mai ble det publisert en artikkel som går i detalj på hvilke funksjoner som overføres direkte inn i ny organisasjon. 

Påtroppende rådmann Camilla B. Dunsæd. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland


Noen får endringer

– I hvert kommunalområde og stabsområde er det også grupper som overføres til ny organisasjon, men som kan endre organisatorisk tilknytning i forhold til dagens situasjon. I tillegg har noen ansatte blitt kartlagt ettersom de har hatt flere forskjellige funksjoner innbakt i sin stilling. Dette gjelder særlig ansatte fra Søgne og Songdalen, sier Dunsæd. – I slike tilfeller prøver vi å se på det som kalles «stillingens hovedpreg» og finne gode løsninger sammen med leder i ny kommune.

Frist 18. juni

De 310 som innplasseres i lederstillingene og rådgiverstillingene nevnt ovenfor har fått frist til 18. juni på å bekrefte om de ønsker stillingen de er blitt innplassert i. Alle innplasserte eller overførte kan be om et drøftelsesmøte innen samme frist, dersom de ikke ønsker stillingen som de er innplassert i.

– Vi håper selvsagt at de fleste ansatte er fornøyd med stillingene de har fått og er klare til å ta fatt på den videre byggingen av Kristiansand kommune, avslutter Dunsæd. – Sammen bygger vi den nye kommunen og sammen skal vi jobbe videre i tråd våre ambisjoner for nye Kristiansand. Vi skal være på lag, på stell og på hugget!

Forfatter: Pernille Ihme
Publisert: 14.06.2019 13:47