Informasjonsturné med prosjektstyret i teknisk

Fredag 15. desember var prosjektstyret i Teknisk, klima, miljø og eiendom på rundtur i Søgne, Songdalen og Kristiansand for å holde informasjonsmøter for sine kolleger.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Prosjektstyret stilte mannsterke med prosjektleder Glenn O Austegard i spissen, i tillegg til Torkjell Tofte, kommunalsjef teknisk fra Søgne, Stein Erik Wathne, kommunalsjef teknisk fra Songdalen, og Ragnar Evensen, styreleder og teknisk direktør fra Kristiansand. De tillitsvalgte var representert ved hovedtillitsvalgte Pål Tjøm fra Kristiansand og Kay Christian Jørgensen fra Songdalen.

De fremmøtte fulgte godt med på presentasjonen

Turnéen startet på rådhuset i Søgne hvor samtlige i teknisk sektor var invitert. Det var god stemning i kommunerådssalen og deltakerne lyttet ivrig mens Glenn informerte om status i prosjektet, prosjektorganisasjonen og viktige milepæler fremover. Etter presentasjonen var det satt av god tid til spørsmål.

 

Tidlig-fase

- Første desember ble alle prosjektforslagene godkjent. Nå er vi over i kartleggingsfasen, en fase som varer til 1. februar, understreket Glenn. - Det vil i praksis si at vi lager er en beskrivelse av hvordan vi gjør ting i den enkelte kommune i dag. Vi har brukt «Søgne-modellen» og kartlegger tre hovedgrupper: eiendom, arealforvaltning og ingeniørvesen (drift av vann og avløp mm). Kartleggingsfasen handler altså ikke om hvordan vi skal jobbe senere, eller hvor vi skal ha kontorplassene våre. Dette får vi ikke vite før til høsten.

- Kontakt en tillitsvalgt

Oppfordringen kom fra både Pål Tjøm og Vibeke Wold Sunde. Sistnevnte er hovedtillitsvalgt i Tekna. - Kan vi hjelpe dere gjør vi mer enn gjerne det, understreket begge.

Informasjonsansvaret ligger for øvrig hos arbeidsgiver og går ut til de ansatte gjennom linja.

Veldrevne og privilegerte

Torkjell Tofte fra Søgne slo fast at utgangspunktet for kommunesammenslåingen er bra. – Vi har tre likeverdige og veldrevne kommuner i dag. Nå har vi en ypperlig anledning til å ta med det som er bra inn i ny storkommune. Målet er å skape noe som er enda bedre.

Torkjell Tofte

Terje Nuland fra Søgne kommune understreket hvor heldige de ansatte faktisk er. – Alle beholder jobben og lønna, det er jo fantastisk, sa han og la humoristisk til: - Nå er det opp til oss å sørge for at vi blir nye Kristiansands beste vestkant.

Folk i salen lurte på hvordan sammenslåingen ble sett på i nabokommunen Songdalen, og om flere ville bli involvert i kartleggingen etter hvert.

Det beste fra hver kommune

Stein Erik Wathne understreket at Songdalen har et godt fellesskap som de er opptatt av å bevare inn i nye Kristiansand: – Folk er jevnt over positivt innstilt til kommunesammenslåingen. Vi går inn med et åpent sinn. Jeg oppfordrer dere i Søgne til å gjøre det samme. Løft frem det som er bra som dere har i Søgne og ta det med videre.

Stein Erik Watne

- De aller fleste av dere skal gjøre mer eller mindre det samme. Desto nærmere du sitter rådmannen – desto mer påvirket blir du, poengterte Ragnar.

Godt arbeidsmiljø

Også i Songdalen var det mange fremmøtte og en engasjert forsamling som lyttet til det Glenn og de andre i prosjektstyret hadde å si. Her startet besøket med hjemmelagde småkaker og kaffe. I Songdalen er de ansatte i teknisk spesielt opptatt av å bevare det gode arbeidsmiljøet de allerede har og nærheten til lederne sine. Derfor hadde de satt seg ned sammen for å lage et lite skriv om dette.

De fremmøtte i Songdalen fulgte engasjert med på presentasjonen til Glenn O Austegard

I Songdalen er de tillitsvalgte godt involvert. – Vi er gode på trepartssamarbeid her i Songdalen, og vi ønsker at dette skal være et fundament i prosessen videre sa Kay C Jørgensen. Hovedverneombud Anne Brattås Steen understreket hvor viktig det er med god medvirkning: - Vi er opptatt av å finne et fornuftig nivå på informasjon og ønsker reelle påvirkningsmuligheter.

Stordriftsfordeler

Ragnar slo fast at det å bli del av et større fellesskap har sine fordeler. – Det å bli del av et større og mer spesialisert fagmiljø vil være nyttig for mange av dere. Selv om vi i Kristiansand er store har vi tradisjon for å delegere godt, og dette ønsker vi å ta med inn i ny kommune. Vi har også større egenproduksjon enn Søgne og Songdalen har i dag, så her er det mange muligheter til å være med på flere ting, for eksempel har vi et stort entreprenørselskap på Dalane.

Ragnar Evensen

Raushet og likeverd

Turneen ble avsluttet i Kristiansand etter julegrøt og quiz i regi av teknisk avdeling. Om det skyldtes metthet eller at klokka nærmet seg 1500 på en fredag ettermiddag, er ikke godt å si, men møtet var særdeles effektivt og det var relativt spørsmål fra salen.

- Målet med sammenslåingen er å skape noe som er bedre enn det vi har, avsluttet Ragnar og la til. – Vi er tre likeverdige kommuner som skal inn i ny storkommune. Vær rause med hverandre. Da kan vi komme ut av dette på en god måte.

Etter planen vil det bli avholdt tilsvarende informasjonsmøter i februar når kartleggingen er fullført.

Ledere med personalansvar fra teknisk etat i Kristiansand

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 19.12.2017 08:12