Informasjonsmøte og drøfting med tillitsvalgte

Denne uka blir det to møter med de tillitsvalgte i Arena for drøfting. Det første møtet var et informasjonsmøte som fant sted mandag 25. mars. Det neste møtet blir torsdag 28. mars. Da skal sakene de tillitsvalgte ble informert om på mandag drøftes.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Personalrådgiver Bjørgulv Hamre informerer de tillitsvalgte om prosessen.

nettsidene til nye Kristiansand og på den enkelte kommunes intranett har programledelsen annonsert hvilke saker som skal drøftes.

Møtereferatene fra møtene denne uka vil bli publisert på nettsidene til nye Kristiansand så snart de foreligger.

Foran fra venstre: Kristian Espedal Larsen (Unio) og Ingun Håland (Unio). I bakgrunnen Kristin Eidet Robstad (Prosjekteier oppvekst og læring) og Ragnar Evensen (rådmann i dagens Kristiansand)

Møtereferatet fra det forrige drøftingsmøtet (14. mars) er tilgjengelig her

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 27.03.2019 07:54