Infomøter for ansatte

Et viktig prinsipp i bygging av ny kommune er at ansatte, innbyggere og folkevalgte skal få relevant informasjon om prosessen. Et ledd i dette arbeidet er informasjonsmøter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fredag 14. september holdt rådmannen i Kristiansand, Ragnar Evensen, et infomøte for ansatte, der han gikk gjennom noe av det som skjer i byggingen av nye Kristiansand kommune de neste månedene.

Han presenterte blant annet viktige datoer for hva som skjer det neste halvåret i regi av programmet nye Kristiansand.

Presentasjon fra møtet

24. september er det Arena for drøfting. Da skal forslaget fra 7. september drøftes med arbeidstakerorganisasjonene.

Det kom 72 innspill til det første forslaget som ble sendt ut i juni. Innspillene ble diskutert i ledelsen før det endelige forslaget ble presentert 7. september.

Lenke til innspillene.

25. september får fellesnemnda orientering om hvordan ansvarsområdene blir. Samtidig begynner arbeidet med å se på hvordan organisering, inndeling og geografisk plassering av fagenhetene skal bli.

– Det er lagt opp til workshoper om organisering og inndeling i fagenheter fram til 12. oktober. Da skal man også se på fordeling av fagmiljøene mellom de tre rådhusene. Her blir både fagpersoner, tillitsvalgte og vernetjenesten involvert. Organisasjonsmodellen skal være klar 2. november, sa rådmannen til de ca. 130 frammøtte på infomøtet.

27. november skal så fellesnemnda behandle forslaget til organisering, inndeling og geografisk plassering av fagmiljøene.

Deretter blir det oppmerksomhet mot arbeidet med å kartlegge hvem som blir berørt av det faktum at ikke alle dagens ledere i de tre kommunene i dag, kan ha lederjobben i nye Kristiansand.

– Der vil en del ansatte bli berørt. Hvem aspirerer til å bli vurdert til de ulike stillingene, når det skal bli én leder i stedet for tre? Også en del ansatte i stab- og støttefunksjoner tett på ledelsen kan bli berørt av dette, sa rådmannen.

Til hjelp i dette arbeidet skal det lages en såkalt omstillingsveileder, som forteller hvordan dette arbeidet skal foregå. Veilederen skal lages innen 11. oktober.

Kartlegging, vurderinger og avgjørelser skal være gjort før 1. februar 2019.

– De nye lederne er ansvarlige for innplassering av ansatte. Noen får en ny leder, eller et nytt sted å jobbe. Etter planen skal alle ansatte vite hvor de skal jobbe før sommerferien. Dette er en stor sammenslåing. Det er viktig å huske på at vi tross alt er i en ekstremt heldig situasjon, der alle ansatte har jobb- og lønnsgaranti, sa rådmannen.

Hovedverneombud Bjarne Lauvås var også med på møtet. Han oppfordret ansatte til å spørre underveis.

– Noe av utfordringen i denne prosessen er at vi ikke har vært gode nok til å få inn innspill i innspillfasen. Det er viktig at dere ansatte er på. Finn en måte å spille inn på. Vi mener informasjonen til ansatte må bli bedre. Er dere usikre på noe; spør en tillitsvalgt, vernetjenesten eller lederen din. Jeg tror dette kan bli bra, men det er viktig at vi hører på innspill fra ansatte. Nå skal det lages et midlertidig hovedarbeidsmiljøutvalg for nye Kristiansand, og vi ønsker gode innspill om hvordan vi skal gjøre dette, sa hovedverneombud Bjarne Lauvås.

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 17.09.2018 20:44