Her er de nye lederne

Nå er kommunalsjefer og enhetsledere innplassert i organisasjonsstrukturen til nye Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Illustrasjonsbilde av organisasjonskart

– Dette gjør at vi er ett skritt videre på veien mot nye Kristiansand, slår programleder og påtroppende rådmann Camilla B. Dunsæd fast. – Det har vært et omfattende arbeid, og det er fint å være i mål.

Hun understreker at samarbeidet med de tillitsvalgte har vært bra og at prosessen har gått etter planen.

–  I desember gjennomførte lederne i dagens kommune 205 kartleggingssamtaler med potensielle ledere. I nye Kristiansand kommer det til å være åtte lederstillinger på nivå én (rådmann og direktører), 39 lederstillinger på nivå to (kommunalsjefer og tilsvarende) og 140 lederstillinger på nivå tre (enhetsledere og tilsvarende). I den siste gruppen inngår det 82 rektorer og enhetsledere i barnehager.

Hektiske uker

Direktørene i nye Kristiansand har gjennomført til sammen 195 omstillingssamtaler i løpet av januar. Direktør for helse og mestring i nye Kristiansand, Brede Skaalerud er en av dem som har gjennomført desidert flest samtaler, hele 69, noe som henger sammen med at helse og mestring er ett av de største kommunalområdene i nye Kristiansand.

–  Det har vært noen hektiske uker med mange gode samtaler, understreker Brede. – Jeg er meget godt fornøyd med å ha fått på plass en ledergruppe med engasjerte mennesker som er klare for å trø til og bidra inn mot videre bygging av ny kommune og ny organisasjon.

Jevn fordeling

Blant de nye lederne er det 47 % kvinner og 53% menn. Av dem som har fått lederroller på ledernivå to og tre er 76 % ansatt i dagens Kristiansand kommune, 10 % i Songdalen og 14 % i Søgne. Prosentvis fordeling av innbyggere er 84 % i Kristiansand, 6 % i Songdalen og 10 % i Søgne.

Samtlige innplassert før sommeren

–  Det er en stor kabal å få innplassert samtlige ansatte i den nye kommunen, men før sommeren er planen å ha på plass ledernivå fire og fem (avdelingsleder eller likestilt og nivået under), stab, støtte og øvrige ansatte, understreker Camilla. –  Hvordan resten av prosessen er planlagt gjennomført kommer vi tilbake til. Å finne riktig person til riktig rolle er både spennende og tidkrevende, men også høyst nødvendig. Vi skal bygge noe nytt – og da må vi snu og vende på noen steiner underveis. 

De nye organisasjonskartene finner du her: Organisasjonskart 

 

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 15.02.2019 10:00