God debatt og viktige milepæler i fellesnemnda

Gårsdagens møte i fellesnemnda bød på politisk debatt og en rekke avstemninger. Blant annet ble det vedtatt at Kristiansand beholder KKP som kommunal pensjonskasse.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


En annen sak som vakte debatt var forslag til møtegodtgjøringsreglement og møtetidspunkt for nye Kristiansand. Denne saken ble utsatt.

Programleders innstilling til lokaliseringsplan for arbeidsplasser og tjenester ble enstemmig vedtatt.

Mot slutten av møtet var det to meldingssaker som fellesnemnda tok til etterretning. Den ene saken omhandlet organisasjonsstruktur for nivå 2 og 3 i nye Kristiansand kommune, og den andre saken dreide seg om prinsipper for forvaltningsmodell for individuelle helse- og omsorgstjenester for den nye kommunen. 

I tillegg orienterte økonomidirektør i Kristiansand kommune, Terje Fjellvang om skyggebudsjettet, og de tre rådmennene presenterte dagens kommuner sine budsjettforslag.

Saksliste og protokoll i sin helhet ligger på Kristiansand kommunes politiske agenda.

Arkivopptak av TV-overføringen ligger tilgjengelig her.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 28.11.2018 15:54