Godt fornøyd med rådmannskandidatene

Åtte kvinner og ni menn ønsker å bli rådmann i nye Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Godt fornøyd

Ordfører Harald Furre leder innstillingsutvalget for prosjektleder/rådmann for nye Kristiansand.

I en pressemelding heter det at innstillingsutvalget er godt fornøyde med søkergrunnlaget, og trygge på at man vil finne en vel kvalifisert toppleder blant kandidatene.

- Det er hyggelig at topplederstillingen tiltrekker seg solide lederkandidater. Innstillingsutvalget er også godt tilfredse med den relativt store kvinneandelen blant søkerne, sier Harald Furre.

Ansettelse i oktober

Ordføreren i Kristiansand leder innstillingsutvalget for ansettelse av ny prosjektleder/fremtidig rådmann. De to tillitsvalgte Kristian Espedal Larsen fra Songdalen og Pål Tjøm fra Kristiansand, og ordførerne i Søgne og Songdalen er også med i innstillingsutvalget. Fristen for å søke stillingen var 1. september. Målet er at fellesnemnda ansetter prosjektleder/rådmann i slutten av oktober.

Opprinnelig var det 18 søkerne, men én av søkerne har trukket seg.

Åtte av de 17 søkerne har bedt om at navnet deres unntas fra søkerlista.

- Vi har valgt å etterkomme anmodningen. Dette viser at mange av søkerne har veldig sentrale posisjoner i dag, og gode begrunnelser for å be om navnet unntas offentlighet. Men de vil måtte regne med at navnene offentliggjøres når det nærmer seg at vi kommer med en innstilling til fellesnemnda, sier Harald Furre.

Søkerne

1 Johnny Josefsen (22) Testingeniør - Kristiansand

2 Maria Stefansdottir (50) Prosjektleder - Kristiansand

3 Thorbjorn Gaarder (62) Chief credit officer – Oslo

4 Maria Rita del Picchia Berglund (37) General Manager - Kristiansand

5 Umer Hussain (31) Teknisk sikkerhetsingeniør - Kristiansand

6 Berno Müller (36) IT-spesialist – Kristiansand

7 Unntatt offentlighet, Kvinne

8 Unntatt offentlighet, Kvinne

9 Unntatt offentlighet, Mann

10 Unntatt offentlighet, Kvinne

11 Unntatt offentlighet, Mann

12 Unntatt offentlighet, Kvinne

13 Svein Gustav Skisland (52) Rådmann i Vennesla

14 Ragnar Evensen (49) Teknisk direktør i Kristiansand

15 Unntatt offentlighet, Kvinne

16 Kandidaten trukket seg

17 Unntatt offentlighet, Mann

18 Solheim, Tone Marie Nybø Solheim (57) Rådmann i Grimstad

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 05.09.2017 11:30