God dialog i Tveit

Engasjerte innbyggere fra Tveit brukte nylig ettermiddagen sin på dialogmøte med politikere og administrative representanter fra programmet nye Kristiansand kommune. Der kom de med innspill til hvordan den nye kommunen kan bli bedre på å involvere innbyggerne og sikre lokaldemokratiet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fungerende varaordfører Tove C. Welle Haugland i samtale med Gunn Bjerke

I stedet for å nyte den fine sommerkvelden i det fri, stilte 13 spesielt inviterte deltakerne fra lokalsamfunnet opp på Ryen Grendehus i Tveit for å sikre at politikerne og administrasjonen fikk høre bygdas stemmer. Pizza, brus og kaffe ble fortært, og kjente og ukjente fikk hilst på hverandre.

Tveit er en sammensveiset bygd som har opplevd mye sammen, og mange av de lokale deltakerne kjente hverandre fra før. Felles for mange av de fremmøtte var at de var alle er engasjerte ildsjeler som gjerne stiller opp for å bidra. Fem spente politikere, Tove C. Welle Haugland, Mira Svartnes Thorsen, Arild Birkeland, Trond Blattman og Kjetil Aasen, hadde kommet for å møte Tveit-beboerne, og få et innblikk i sakene de er opptatt av.

Dialogmøtet var det første av fem møter som det politiske prosjektet Lokaldemokrati og innbyggerinvolvering arrangerer. Det var representanter fra blant annet idrettslag, menighet, foreldregruppe, flerkulturell befolkning, seniorer, bondelag og velforeninger.

Tveit var første sted ut. Snart står Vågsbygd, Songdalen, Søgne og Grim/Krossen for tur. Målet med samlingene er at politikerne i prosjektet skal møte representanter fra det enkelte lokalsamfunn og lytte til innspill om hvordan man kan sikre at innbyggerne i bydelene blir hørt også når vi blir en større kommune.

Kafedialog i grupper

Møtet tok form som en kafédialog, noe som betyr at deltakerne ble delt i mindre grupper og forflyttet seg fra bord til bord for å diskutere tre ulike temaer. En politiker var vert på hvert bord, og en ansatt fra administrasjonen noterte ned innspill som kom inn gjennom samtalene. Innspillene blir samlet og presentert som en rapport etter at alle de fem dialogmøtene er gjennomført. Temaene som ble diskutert var: 1. Deltakernes erfaringer med å ha dialog med kommunen, 2. Former for kontakt og 3. Saker som motiverer for engasjement.

Dialog mellom Gunnar Hangeland fra bondelaget, Veronica Garberg som representerte foreldre og politiker Trond Blattmann

Innbyggerne har de gode løsningene

Fungerende varaordfører Tove C. Welle Haugland innledet programmet med å snakke litt om hvorfor lokaldemokratiet er viktig.

Vi har ikke invitert dere til rådhuset, vi har kommet hit hvor dere bor. Litt av poenget er jo nettopp det at vi politikere kommer ut til dere. Vi vil bygge demokrati i lokalmiljøet. 

Hun understreket videre at selv om nye Kristiansand blir en større kommune, skal ikke avstanden mellom innbyggere og politikere blir større. Politikerne er opptatt av å sikre at innbyggere er involverte, og at det lokale demokratiet blomstrer.

Vi har utfordringer i kommunene våre, og vi trenger de gode ideene fra lokalsamfunnet. Det er innbyggerne som vet hvor skoen trykker, som har løsningen, og som har nettverket, sa Welle Haugland.

Hun avsluttet med å stille spørsmålet – Hva vil du at nye Kristiansand kommune skal være for deg? Hun sparket dermed i gang diskusjonene på de tre bordene deltakerne var plassert på.

En sammensveiset utkant

Noe av det som kom frem i dialogen var at beboere i Tveit er en sammensveiset gjeng som stiller opp for hverandre og hjelper hverandre i kriser. Deltakerne fortalte at dette ble særlig tydelig under flommen i fjor da bygda ble hardt rammet. Det er mange ildsjeler som engasjerer seg i frivillig arbeid i Tveit, og det er mye godt samarbeid mellom lag og foreninger. De er opptatt av at bygda skal være et godt sted å vokse opp, og de har derfor mye fokus på oppvekstsvilkår.

Kommunen fikk både ros og ris for hvordan de har håndtert henvendelser fra beboerne. Blant annet sa deltakerne at de har følt seg som en utkant, og at avstanden til politikerne som sitter i Kvadraturen ofte kan føles stor. – Det er vanskelig å holde oppe det politiske engasjementet lokalt, sa en av deltakerne. Under flomarbeidet i fjor følte mange seg glemt. Samtidig har det vært god hjelp å få fra parkvesenet og kommunen når det gjelder idrettsbaner og turløyper, selv om ikke alle behov er dekket enda.

Ønsker politikerne velkommen tilbake

På spørsmål om hvordan de ønsker å ha kontakt med kommunen var beskjeden klar: - Politikerne må komme hit. Det er her vi føler oss hjemme, og det er her vi føler oss sett! Deltakerne uttrykte at det ofte er vanskelig å komme i kontakt med de riktige personene i kommunen. Derfor var de veldig fornøyde med å bli invitert til dialogmøter, og ønsker gjerne at det blir flere slike møter. Det ble blant annet foreslått sporadiske møter i distriktene gjennomført som spørretimer med politikerne, eller tverrfaglige møteplasser der lag og foreninger kan møtes sammen med kommunen.

Siden det er en tradisjon for samarbeid mellom lag og foreninger i Tveit, så noen også for seg at det kunne være en god idé med et lokalt utvalg som inviterte inn kommunen til dialog med jevne mellomrom. – Faste møter i distriktene kan kompensere for at det ikke er folkevalgte fra alle bydelene i kommunestyret. Et annet ønske er at mer kommunikasjon kan foregå gjennom sosiale medier slik at kommunikasjonen er lettere tilgjengelig. Flomberedskap og opprydning, trafikksikkerhet, kollektivtransport og seniortilbud var også saker som deltakerne fra Tveit trakk frem som viktige.

Da de to tilmålte timene var omme, var engasjementet i salen fortsatt stort, og det var vanskelig å avslutte de mange gode samtalene rundt bordene. Politikerne satt igjen med mange gode innspill som de tar med seg videre til nye dialogmøter og inn i arbeidet med å bygge ny kommune.

Forfatter: Elin Osnes Strand
Publisert: 06.06.2018 11:18