Full fart fra første dag på jobb

Camilla Dunsæds første dag på jobb som programleder i nye Kristiansand var innholdsrik. Hun møtte lokal presse på Harald Furres kontor og hadde innledende møter med sine kolleger i programmet.

Trainee fra servicetorget overrekker Camilla  sitt rykende ferske ID-kort

Avtroppende programleder Eva B. Åsland deltok også på møtet hos ordføreren. Hun ble behørig takket av Harald Furre for fremragende innsats fra juni til nå. – Du har virkelig tatt ansvar. Da programmet startet opp var det mange som lå foran oss i løypa. Dem har vi nå tatt igjen, sa han.

Harald Furre takker Eva Åsland for fremragende innsats som programleder

Harald innledet introduksjonsmøtet med å ønske «kommunefan og sørlandsentusiast» Camilla velkommen til å lede en kommune i norsk elitedivisjon.

God steming rundt bordet: Fra venstre Camilla Dunsæd, Harald Furre og Eva Åsland

– Har gledet meg lenge

Camillaunderstreket at hun hadde gledet seg til oppstartdagen og at hun var topp motivert for oppgavene som programleder og fremtidig rådmann. – Vi har alle muligheter for å bygge en ny og mangfoldig kommune i samspill med innbyggere, politikere og de ansatte.  Jeg gleder meg til å være med på laget.

Styreverv og største utfordringer?

I tillegg til spørsmål rundt selve sammenslåingen, fikk Camilla spørsmål om hva hun ser for seg blir den største utfordringen.

– Vi har ikke god tid, sa Camilla. Det ligger store forventninger og arbeidsoppgaver foran oss når det gjelder politisk og administrativ organisering. Heldigvis har vi gode nettverk med andre kommuner som holder på med de samme tingene, for eksempel Drammen, Asker og Stavanger.

I løpet av relativt kort tid skal Camillas ledergruppe på plass. Dette vil bli en stor og viktig oppgave å få landet i løpet av hennes første tid som programleder.

Engasjert: Camilla forteller om sine tanker for nye Kristiansand kommune

På spørsmål om hun kommer til å fortsette å være styreleder ved sykehuset svarte Camilla: – Jeg skal gå gjennom min portefølje av verv og vurdere den. Jeg har ikke fått konkret spørsmål ennå om jeg vil fortsette eller ei. Det å ha eksterne verv er også en måte å bygge kompetanse på, og det handler også om hva en får energi av. Først og fremst fokuserer jeg på at jeg har sagt ja til å bygge nye Kristiansand. 

Digitalisering

Et fagfelt som blir stadig viktigere fremover, og som Camilla har mye kompetanse på, er digitalisering. Dette går blant annet ut på å gjøre mange av tjenestene digitale, men det handler også om å inkludere teknologi i organisasjonsutviklingen av den nye kommunen. Kommunen kommer dermed nærmere brukeren gjennom digitale verktøy.

Ordfører i Kristiansand kommune, Harald Furre

Harald understreket at nye Kristiansand har ambisiøse mål når det gjelder digitalisering. Eva poengterte at kommunen skal ut og spørre brukerne. Hva må til for at de forskjellige tjenestene kan bli digitale og brukervennlige for deg?

Andre land, som for eksempel Danmark, ligger foran oss i løypa her og har egne kommuneapper som kan tilpasses brukeren, og legger til rette for dialog med brukerne for eksempel via Skype.

Femte etasje i Sandens
Camilla, programsekretariatet og prosjektlederne for de administrative prosjektene holder hus i Sandens i femte etasje.

– Dette er symbolsk viktig for å understreke at vi er tre likeverdige parter som sammen bygger ny kommune, understreket Eva.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 11.01.2018 16:08
Sist endret: 28.02.2019 13:42