Første ledersamling i nye Kristiansand

Fredag 1. mars var en historisk dag for de nyutnevnte lederne i nye Kristiansand. Denne dagen var 190 enhetsledere, kommunalsjefer og direktører samlet for aller første gang.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Programleder og påtroppende rådmann, Camilla B. Dunsæd

– Gratulerer med jobben, alle sammen, sa programleder Camilla Dunsæd da hun entret podiet for å starte ledersamlingen.

Dunsæd innledet og avsluttet dagen. I tillegg deltok hun i gruppearbeidet på lik linje med de andre lederne.  

– I nye Kristiansand skal det være plass til alle, understreket programlederen. ­– Lyden av nye Kristiansand skal være en god lyd for innbyggerne. Sammen skal vi spille på lag og skape en ny tillitsskapende forvaltning med høy etisk standard.

Engasjerte deltakere

Praten gikk livlig på de 24 bordene som var rigget opp for anledningen. Hovedtillitsvalgte i Arena for drøfting og hovedverneombudene deltok også på ledersamlingen.

Engasjert: Fra venstre Torleif Jacobsen, leder vann og avløp, Wibekke Syvertsen leder parkering og Glenn Austegard leder landbruk, skjærgård  og grøntforvaltning

Store deler av dagen ble brukt til gruppearbeid der deltakerne blant annet fikk snakket om hva de som lederebrenner for. De diskuterte også fremtidige muligheter for den nye storkommunen med fokus på sin del av organisasjonen.

 God stemning rundt bordet: F.v. Ingunn Kvivik, Elisabeth Engemyr og Hallvard Auestad

Påtroppende direktør for organisasjon, personal og stab, Kjell A. Kristiansen, ledet arrangementet med stø hånd og glimt i øyet. Han understreket at hver og en av de nye lederne vil spille en viktig rolle de neste 305 dagene før den nye kommunen trer i kraft. – Husk å tenke «det er meg det kommer an på,» presiserte han.

Kjell A. Kristiansen var konferansier for dagen. Til venstre Eirin Andresen som deltok i kulturinnslaget

Seks på rappen og en på video

De påtroppende direktørene fikk fem minutter hver til å si noe kort om seg selv og trekke frem ett konkret ord fra det politiske styringsdokumentet for nye Kristiansand før de avsluttet med en titt «inn i glasskula» for sitt kommunalområde i 2025. Wenche P. Dehli, påtroppende direktør for Samhandling og innovasjon, hadde sendt inn en videohilsen ettersom hun var forhindret fra å delta.

Påtroppende direktør for Helse og mestring, Brede Skaalerud, hadde valgt ordet ‘inkludering’. Han håper kommunen er langt fremme på trygghetsteknologi i 2025. Kommende oppvekst og lærings-direktør Kristin Eidet Robstad hadde valgt seg ordet ‘deltakelse’. Hun ønsker at flere barn og unge skal bli sjef i egne liv og at prosentandelen av dem som «deltar full ut» har økt innen 2025. Påtroppende direktør for Miljø og byutvikling, Ragnar Evensen, hadde valgt seg ordet ‘attraktiv. ’ Han understreket at dette ordet ikke handlet om ham selv, men om den nye kommunen.  – Folk skal ha lyst til å jobbe i nye Kristiansand, og jeg satser på at vi er et godt og sammensveiset team i 2025 slo han fast.

Terje Fjellvang, påtroppende direktør for Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap

Terje Fjellvang som blir direktør for Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap hadde valgt seg ordet ‘samordnet’. Han hadde ambisjoner om stor grad av digitalisering, ikke minst innen fagfeltet regnskap, men ser likevel ikke for seg at ansatte erstattes av hverken apper eller roboter med det første. Direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog i nye Kristiansand, Torbjørn Urfjell, hadde valgt ordet ‘effektivitet’ og understreket at han legger vekt på å bruke innsatsen mer effektivt. – I 2015 håper jeg flere opplever kultur, lever av kunst og kultur og diskuterer med hverandre. Da har vi lykkes, sa Urfjell.

Kjell A. Kristiansen blir assisterende rådmann i den nye kommunen og sjef for Organisasjon, personal og stab. Han hadde valgt ordet ‘kulturbyggende’.

– Vi skal levere tjenester som hjelper andre å lykkes. I 2025 er vår del av organisasjonen så flinke at vi har et godt omdømme i organisasjonen og bidrar til kulturbygging og samarbeid, håper han. Ordet Wenche P. Dehli hadde valgt var ikke uventet ‘samskaping’ – et nytt organisatorisk område som hun har høye ambisjoner for.

 Grete Dagsvik fra Helse og sosial i dagens Kristiansand kommune introduserte gruppeoppgavene på en tydelig og engasjerende måte.

Ledelse i endringsprosesser

Dagens eksterne foredragsholder var Dag Ingvar Jacobsen fra Universitetet i Agder. Tittelen på foredraget hans var: Ledelse i endringsprosesser - handlingsrom og utfordringer når kommuner slår seg sammen.

– Nye Kristiansand kommune er en av de største fusjonene i Norgeshistorien poengterte han. –  Det er like stort som da Statoil og Hydro fusjonerte i 2007. Men kommunesammenslåing er ikke en brennende plattform. Dere har tid, noe som kan være både et problem og en mulighet, sa han.

 Dag Ingvar Jacobsen

Jacobsen kom med det han selv karakteriserte som velmente og forskningsbaserte råd: Tenk stabilitet, tenk avlastning, tenk horisontalt, tenk eksperimentelt, tenk inkrementelt (trinnvise små forbedringer), tenk små seire, tenk involvering og akseptere kaos. Jacobsen avsluttet med å ønske alle lykke til. – Det kan dere trenge, slo han fast.

Kjell A. Kristiansen takker Dag Ingvar Jacobsen for bra innlegg

Mer enn ord

Den delen av programmet som kanskje gjorde sterkest inntrykk på deltakerne var et om lag 30 minutters kulturelt innslag fra elever ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG). De viste utdrag fra teateroppsetningen SPOR som skal spilles på Kilden førstkommende helg.

Elever fra KKG fremførte sangen Til deg

Oppsetningen består av en rekke musikalske innslag både fra funksjonsfriske elever og elever med nedsatt funksjonsevne. Samspillet mellom elevene, og den betydelige innsatsen som legges ned både av lærere og elever for å tilrettelegge for at også de med nedsatt funksjonsevne kan fremføre tekstlesing, dans og sang, rørte mangt et hjerte i salen. 

 Elever fra Kristiansand Katedralskole Gimle fremførte utdrag av forestillingen SPOR - et sterkt og rørende innslag

Avisforside fra 2025

Siste oppgave på dagens siste gruppearbeid bestod i å lage en avisnyhet fra den enkelte gruppes del av organisasjonen om en sak fra nye Kristiansand som hadde blitt lagt merke til. Denne oppgaven fikk virkelig frem kreativiteten og engasjementet ble løst gjennom alt i fra «Donald Trumps inntog på Strømmetunet» til «Internasjonal digitaliseringspris til nye Kristiansand».

Stort engasjement rundt bordene. Her presenterer tjenesteleder Kristin Hakali gruppearbeidet som omhandlet avisforside  

Ny linje og ny organisasjon

Det var sjefen sjøl, Camilla B. Dunsæd, som fikk dagens siste ord. Hun snakket blant annet om overgang til ny linje, harmonisering av lønn og rutiner og veien videre med neste trinn på organisasjonskartet. – Alle ansatte skal innplasseres i organisasjonen før sommerferien, understreket hun og oppfordret alle som var tilstede til å framsnakke verdiundersøkelsen som ble sendt ut til 20 prosent tilfeldig valgte ansatte i dagens tre kommuner på mandag 4. mars. – Og dersom dere ledere er blant de som blir plukket ut selv, må dere for all del svare på undersøkelsen, presiserte hun.

 Programleder Camilla B. Dunsæd presenterte helt til slutt

Det som kommer frem gjennom undersøkelsen vil blant annet bli brukt videre inn mot arbeidet med nye Kristiansands verdigrunnlag.

Verdiene som skal evalueres i undersøkelsen

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 05.03.2019 11:06