Første fellessamling i helse og sosial

Forankring, forventningsavklaring og brukermedvirkning var noen av temaene som ble diskutert da enhets- og virksomhetslederne fra Søgne, Kristiansand og Songdalen nylig var samlet for første gang.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Elisabeth Engemyr og Bjarte Austvik er begge prosjektledere i prosjektet helse, sosial og omsorg. De ble behørig introdusert på samlingen, og rollefordelingen dem imellom ble gjennomgått.

Engasjere og bli kjent

- Hensikten med samlingen var blant annet å få engasjert deltakerne og få gode innspill på hvordan de selv har tenkt å bidra inn mot prosjektet, sier Elisabeth og legger til: - Ikke minst var det viktig å bli kjent med hverandre. Mange av oss hadde ikke truffet hverandre før.

Prosjektleder for helse, omsorg og forvaltning, Elisabeth Engemyr

Både Elisabeth og Bjarte var meget godt fornøyd med kvelden som ble åpnet med et engasjert innlegg av leder i prosjektstyret, Brede Skaalerud, som er kommunalsjef for helse og omsorg i Songdalen.

Bredes innlegg ble etterfulgt av to korte innlegg fra henholdsvis rådgiver Anne Aunevik og kommunikasjonsansvarlig Kristin Wallem Timenes fra programsekretariatet.

Siste del av møtet ble viet til diskusjon i plenum og en gjennomgang av selve prosjektet ved Elisabeth og Bjarte. I korte trekk er ansvarsfordelingen mellom dem slik:

Helse, sosial, NAV og forebygging (prosjektleder Bjarte Austvik)

 • NAV – stat/kommune
 • Psykisk helse og rusarbeid
 • Asyl, flyktning og integrering
 • Habilitering utviklingshemmede
 • Helsefremming, folkehelse
 • Utvikling og innovasjon

Helse, omsorg og forvaltning (prosjektleder Elisabeth Engemyr)

 • Omsorgssentre
 • Hjemmetjenester
 • Barn og unge med funksjonshemming
 • Lege- og lokalmedisinske tjenester
 • Forvaltning og tildeling
 • Dagsentra
 • Boliger
 • Servicetjenester
 • Kjøkkentjenester

Positive deltakere

- Alle deltakerne på samlingen fremstod som positive og alle hadde klare forventninger om å bli brukt og delta i prosjektet, forklarer Bjarte.

Fra venstre: Bjarte Austvik, Brede Skaalerud, Svein Resset og VIbecke Prytz-Jensen

Enhets- og virksomhetslederne hadde veldig fokus på inkludering, og understreket hvor viktig det var å involvere innbyggere, brukere, tillitsvalgte og andre interessenter tidlig i prosessen.

Milepæler

Dialogen mellom enhets- og virksomhetslederne vil fortsette i mindre grupper. Brede, Bjarte og Elisabeth fikk nyttige innspill som de tar med seg i den videre planleggingen. Neste milepæl i prosjektet er å utarbeide prosjektforslag (1. desember). Deretter går prosjektet over i en kartleggingsfase som varer frem til 1. mars. På vårparten blir fokuset satsingsområder, mål og strategier – en milepæl som skal være ferdig 1. juli.

Berører mange

Helse og sosial representerer et stort antall ansatte, tjenester og faggrupper både i nåværende kommuner og i den nye storkommunen. Av totalt 8500 ansatte jobber nesten halvparten i helse og sosialsektoren.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 16.11.2017 10:34