Forslag til plan om lokalisering er utsatt

Arbeidsgruppen som jobber med lokalisering skulle opprinnelig legge frem et forslag til plan for lokalisering 1. mai. Dette arbeidet er blitt noe forsinket, og informasjon om lokaliseringsplanen er derfor utsatt.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


— Arbeidsgruppen trenger mer tid på seg for å kunne utarbeide et slik forslag, fordi de venter på en rekke avklaringer, forklarer Kjell A. Kristiansen som er prosessansvarlig og påtroppende direktør for organisasjon, personal og stab. — Dette gjelder blant annet dimensjonering og praktiske forhold relatert innbyggertorg og familiens hus.  

 

Noen avklaringer gjenstår 

Arbeidsgruppen består av Svein Tore Kvernes, Åse Førland Velle og Torkjell Tofte. Sistnevnte bekrefter at det ikke lar seg gjøre å ferdigstille planen før de får inn de avklaringene som gjenstår. 

— Forsinkelsen har ikke noen annen praktisk konsekvens enn at resultatet blir klart på et senere tidspunkt en opprinnelig planlagt, sier leder av arbeidsgruppen, Svein Tore Kvernes. — Det som nå skal skje, etter at vi i arbeidsgruppen som jobber med lokalisering sluttfører vårt arbeid, er at ressursgruppa for lokaliseringsprosjektet innkalles til møte for å vurdere forslaget sammen med prosjekteier.

 

Grundig prosess 

Slik er prosessen videre:  

Ressursgruppen som jobber med lokalisering består av hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og en arbeidsgiverrepresentant fra alle tre kommunene. Gruppen skal vurdere det helhetlige forslaget og gi en anbefaling sammen med prosjekteier.  

Programledelsen fatter deretter foreløpig beslutning, basert på innspillene fra ressursgruppen, og sender lokaliseringsplanen til behandling i de tre kommunenes respektive arbeidsmiljøutvalg. Deretter skal lokaliseringsplanen, med innspill fra arbeidsmiljøutvalgene, drøftes i Arena for drøfting før programleder fatter endelig beslutning.  

— Denne formelle behandlingsformen er bestemt i forbindelse med oppstart av prosjektet og vil mest sannsynlig finne sted i løpet av mai måned, forklarer Kristiansen. — Vi regner med at endelig vedtak vil tas når programledelsen møtes 29. mai.  

 

Planlegging og gjennomføring av flyttingen 

Selve flyttingen planlegges gjennomført i november.  En egen arbeidsgruppe har fått ansvar for å planlegge og gjennomføre flyttingen basert på den helhetlige lokaliseringsplanen. Dette kommer det mer informasjon om etter hvert.  

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 30.04.2019 14:17