Felles kommunestyremøte 23. januar

Kulturinnslag, digitalisering, statusoppdateringer og erfaringsoverføring fra nye Færder kommune var hovedingrediensene i historiens andre felles kommunestyremøte for Søgne, Songdalen og Kristiansand. I tillegg hadde politikerne som var til stede en rekke innlegg og replikker.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Møtet fant sted på Scandic Bystranda hotell i Kristiansand og ble overført på nett-TV. Lenke til hele møtet finner du her:

 Lenke til nett-TV 

Om du ikke kommer inn på sendingen, bytt til en annen nettleser.

Harald Furre, leder i fellesnemnda og ordfører i Kristiansand kommune, ønsket velkommen til møtet. – Vi er godt i gang med å skape en helt ny enhet sammen som skal være til gavn for innbyggere, næringsliv og organisasjoner, understreket han.

Ordfører i Kristiansand og leder av fellesnemnda, Harald Furre, åpnet møtet

Heier på kommunal sektor

Programleder og fremtidig rådmann i nye Kristiansand, Camilla Dunsæd, har doktorgrad i biokjemi, og erfaring fra kreftforskning på radiumhospitalet. De siste 14 årene har hun jobbet i Kvinesdal kommune; først fire år som kommunalsjef, deretter ti år som rådmann.

– Jeg er blitt glad i kommunesektoren, og det er en av grunnene til at jeg synes jobben med å bygge nye Kristiansand kommune er spennende og inspirerende, forteller Camilla. – Jeg har tro på en sterk og viktig kommunesektor og et godt samspill med staten.

Programleder Camilla Dunsæd presenterte status i nye Kristiansand

Harmonisering og samkjøring

Å bygge nye Kristiansand kommune er Sørlandshistoriens største sammenslåing. Til sammen får den nye kommunen ca 8500 ansatte og 7,7 milliarder som skal forvaltes.

– Det blir mye harmonisering og samkjøring vi må jobbe med de neste to årene, understreket Camilla, frem for alt når det gjelder økonomi, tjenestetilbud og lønns- og arbeidsvilkår. Oppdraget er å levere gode tjenester til mer enn 112 000 mennesker fra 1.1.2020.

Camilla minnet om fellesnemndas vedtak fra 23. juni 2017 der det blant annet står at Søgne, Songdalen og Kristiansand er ulike men likeverdige parter. Viktige prinsipper når det gjelder ansatte er at ingen skal sies opp, ingen skal gå ned i lønn eller miste pensjonsrettigheter som en følge av arbeidet med å bygge ny kommune.

Videre orienterte hun om status og organiseringen av programmet nye Kristiansands administrative og politiske prosjekter. Mer informasjon om dette ligger ute på www.nyekristiansand.no.

Fra skjema på nett til transformert tjenesteproduksjon

Eva B. Åsland var midlertidig programleder for nye Kristiansand frem til 10. januar da Camilla Dunsæd tok over.  Nå er hun tilbake i sin rolle som organisasjonsdirektør i Kristiansand. Hun leder digitaliseringsprogrammet i Kristiansand kommune og sitter i prosjektstyret for digitalisering i nye Kristiansand. – Det blir færre arbeidsføre hender i årene fremover. Dette må vi ta hensyn til når vi skal bygge ny kommune. Digitalisering er ett av virkemidlene som vi må ta i bruk for å effektivisere dagens tjenester og arbeidsprosesser, understreket Eva og la til at digitalisering ikke er IT, men en fellesbetegnelse hvor IT er en innsatsfaktor for å nå målet.  – 80 prosent er organisasjonsutvikling, IT er 20 prosent, forklarte hun.

Organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune, Eva B. Åsland, presenterte digitalisering

Muligheter og utfordringer

– Det vi sparer inn på digitalisering gjør at vi kan frigi ressurser til å gjøre andre arbeidsoppgaver, sa Eva, og la til at dette skal gi bedre og mer tilgjengelige tjenester til innbyggerne – og raskere svar.

Et konkret eksempel på hvordan innbyggerne kan merke digitaliseringen når vi er kommet lenger i prosessen er at de slipper å gi kommunen informasjon den allerede har, f eks personnummeret og adressen sin. – På lengre sikt er målet også at innbyggerne skal slippe å søke om ting de har krav på, f eks barnehageplass, forklarte Eva og understreket at dette med digitalisering vil sette krav til ansatte når det gjelder videreutvikling av egen kompetanse.

– Ansatte må holde seg oppdaterte på nye verktøy og dele kompetanse og erfaringer.  Vi må komme dit at vi spør innbyggerne: Hva skal til for at du skal samhandle med oss digitalt? For å nå målet må vi spille på lag med tillitsvalgte, ansatte, innbyggere og politikere, avsluttet hun.

Inspirasjon og erfaringsoverføring fra nye Færder

Tospannet Roar Jonstang og Torill Eeg, henholdsvis ordfører og rådmann, delte sine erfaringer fra å bygge nye Færder kommune, en kommune som består av de to tidligere kommunene Tjøme og Nøtterøy som dannet en ny felles kommune 1.1. 2018.

I likhet med Søgne, Songdalen og Kristiansand hadde også nye Færder kommune lagt viktige prinsipper til grunn i arbeidet; blant annet åpenhet, likeverdighet og forståelse for hverandres ståsted.

– Vi var opptatt av å få tydelig frem at vi ordførere hadde en god tone oss imellom, poengterte Roar. – Det at organisasjonskartet kom på plass høsten 2016 bidro til ro og motivasjon blant ansatte og tillitsvalgte på et tidlig tidspunkt, understreket Torill.

Andre gode råd til nye Kristiansand var å komme i gang med samarbeid så tidlig som mulig der det er hensiktsmessig, tåle ulikheter og avklare lokalisering. – Ikke fokuser på hvordan dere gjør ting i den enkelte kommune i dag, legg heller vekt på å fokusere på hvordan dere ønsker å ha det i nye Kristiansand, understreket begge.

I godt selskap: Fra venstre Toril Eeg, Camilla Dunsæd og Roar Jonstang

Politisk styringsdokument, struktur og organisering

Dagens siste presentasjon var det Harald Furre som holdt. Han orienterte om status i arbeidet med mål og visjoner for etablering av nye Kristiansand kommune, samt arbeidet med politisk organisering i nye Kristiansand. 

31. oktober gav fellesnemda et politisk arbeidsutvalg (AU) i oppdrag å lede arbeidet med å utarbeide visjoner og mål for de administrative og politiske prosessene frem mot 1. januar 2020.
– Målene skal gjelde den nye kommuneorganisasjonen og ikke kommunen som samfunnsutvikler, understreket Harald og la til at målene skal legges frem for vedtak i fellesnemnda senest i mars. De bygger videre på intensjonsavtalen for K5-alternativet som ble utarbeidet av Søgne, Songdalen, Kristiansand, Lillesand og Birkenes våren 2016.

Arbeidsutvalget er også ansvarlig for å lage forslag til overordnet politisk struktur, organisering og evaluering, samt at de skal se på formannskapets størrelse og oppgaver. Dette forslaget skal legges frem for fellesnemnda 27. februar. Så langt er det enighet om at alle 71 representanter i det nye kommunestyret skal få plass i et utvalg med besluttende myndighet og at formannskapet bør være stort (13-15 personer). I tillegg skal en del overordnede temaer koordineres.

Harald Furre viste frem flere potensielle modeller inkludert funksjon, alder og formål, og trakk frem en ny variant av dagens tradisjonelle sektormodell som en spennende løsning. Denne modellen fikk god tilbakemelding fra flere av deltakerne i salen.

Sektormodellen i ny variant

En rekke politikere hadde tegnet seg for kortere eller lengre innlegg, og de løftet blant annet frem klima og miljøpolitikk, lokaldemokrati og viktigheten av å ikke glemme de som ikke er «på nett».

Harald Furre avsluttet møtet med å poengtere at toget går 27. februar og at det enkelte politiske parti må rekke å gjennomgå forslag til politiske modeller i forkant av denne datoen.

 

 

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 26.01.2018 18:36