Felles kommunestyremøte 15. januar

Det hersket fred og fordragelighet da Søgne, Songdalen og Kristiansand hadde sitt andre og sannsynligvis siste felles kommunestyremøte i forrige uke.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fremtidsvisjoner for nye Kristiansand, organisasjonskultur og kulturelle innslag fra unge lovende kulturskoledeltakere var blant ingrediensene i fellesmøtet som ble ledet av varaordfører Jørgen Kristiansen.


God kultur

Leder av fellesnemnda, Harald Furre, ønsket velkommen og understreket at han opplever at arbeidet går bra. – I min dialog med Camilla Dunsæd og i dialogen med fellesnemnda er det én ting som står i sentrum: Hvordan skal vi skape den beste kommunen for innbyggerne våre? Dette perspektivet er et bærende prinsipp gjennom hele omorganiseringen og sammenslåingsprosessen som nå skjer, fastslo han. Harald la til at ambisjonen hans er at sammenslåingsprosessen blir gjennomført på en troverdig måte og at man snarest mulig i 2020 kan skape en opplevelse av en enda bedre kommune for innbyggerne.

Leder av fellesnemnda, Harald Furre (Foto: Kristin Wallem Timenes)

Om å bygge en bygd og en by

Påtroppende Rådmann Camilla B. Dunsæd orienterte om status. – Det vi holder på med nå i byggingen av ny kommune er viktig. Det har gått folk foran oss og det kommer folk etter oss, sa Camilla og sammenlignet byggingen av ny kommune med bygging av katedralen i Firenze.
– Stortinget har vedtatt at vi skal bli en ny kommune. Vi vet ikke helt hvordan den nye kommunen blir, men vi vet at det blir bra det vi får til, sa hun.

Camilla slo fast at den nye kommunen skal ta med innbyggerne både på råd og på vanskelige prioriteringer. – Vi skal lage rammer rundt kommunen som gjør at innbyggerne kan leve et godt liv, understreket Camilla. Hun avsluttet på svensk med å sitere noen strofer fra Karin Boyes dikt I rörelse: Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.


Påtroppende rådmann, Camilla B. Dunsæd (Foto: Kristin Wallem Timenes)

 

Kultur, frivillighet og innbyggerdialog

Torbjørn Urfjell, direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog, startet delvis opp i august 2018, men begynte for fullt i jobben 1. oktober. – Jeg trener på å bli en god byråkrat under Camillas vinger, sa han. – Vi i administrasjonen skal gi klare og gode forslag og følge opp vedtakene som blir gjort av de folkevalgte organene. Dette er spennende!

I likhet med de andre direktørene er Torbjørn midt i jobben med å definere organisasjonen og gjennomføre omstillingssamtaler for å få på plass tolv ledere innen sitt kommunalområde. – Om frivillighet og innbyggerdialog sider han: Det blir en miks av kommunale tjenester, og det vi ikke 

helt kjenner ennå. Det består blant annet av innbyggertorg, bibliotek, kommunikasjon, demokrati- og medvirkningsordninger og frivillighet.

Direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell (Foto: Kristin Wallem Timenes)

 

Samhandling og samskaping

Kommunene har forandret seg i årenes løp fra en «ovenfra og ned»-institusjon som kommunene var for 100 år siden, til dagens tjenesteprodusent-kommune – og kommunene er fortsatt i endring. – Nå er planen å videreutvikle kommunen slik at vi kan løse utfordringer sammen med innbyggerne, understreket Torbjørn. –  Ikke for å spare penger, men for at løsninga kan treffe enda bedre. Gjennom medvirkningsordninger og demokratienheter skal vi hente ut mer systematisk hva folk mener og hente ut nye perspektiver. I dag definerer vi ofte suksess på høringsinnspill ut i fra at alle var enige. I fremtiden kan kanskje suksess defineres som det at man gjør flere konkrete endringer i planen basert på innspillene som kommer.


Kulturbygging

Tore Hillestad fra Norges Handelshøyskole var hyret inn for å snakke om hvilken rolle kultur spiller ved kommunesammenslåinger. Hillestad har doktorgrad i temaet «Hvordan toppledere tar selvkritikk». Han leverte et inspirerende og engasjerende foredrag. Mulige reaksjoner og utfall i endringsprosesser og hvordan bygge ny felles kultur var blant temaene han belyste, krydret med små snakkepauser deltakerne seg imellom. Han avsluttet med å be de folkevalgte om å tenke igjennom hvordan de selv kunne bidra til å påvirke kulturen slik at den blir hensiktsmessig.

Tore Hillestad (Foto: Kristin Wallem Timenes)


Navn og ansvar for politiske hovedutvalg

Kommende organisasjonsdirektør i nye Kristiansand, Kjell A. Kristiansen, avsluttet møtet med et innlegg om resultatet fra arbeidet til arbeidsgruppa som har jobbet med politisk struktur i nye Kristiansand. Temaet var hovedutvalgenes navn og ansvar. Saken kal opp i fellesnemndas møte tirsdag 29. januar.

Kulturskoleelever fra Søgne, Songdalen og Kristiansand sørget for en vakker musikalsk ramme rundt møtet og hadde tre forskjellige innslag – ett fra hver kommune.

Møtet ble TV-overført og arkivopptaket er tilgjengelig i sin helhet her.

Innslag fra kulturskolene i Søgne, Songdalen og Kristiansand. Fra venstre: Hanna Kjøstvedt, Roar Borøy, Casper Kuhlmann Kristensen, Simen Bals Håverstad, Bård Dahle og Nora Strømme. (Foto: Kristin Wallem Timenes)

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 25.01.2019 11:05